.

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 6

.
14:36, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII họp từ ngày 6 đến 8-12-2017 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Kính mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết phụ lục.
 

,