.

Lệ Thủy: Quyết tâm tạo đột phá trong năm 2018

.
09:00, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội, huyện Lệ Thủy cũng vượt qua không ít khó khăn do ảnh hưởng của các đợt thiên tai, lũ lụt. Dẫu vậy, bằng sự chủ động, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt  và vượt kế hoạch đề ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy đã liệt kê cho chúng tôi những kết quả đạt được rất khả quan trong năm 2017 vừa qua. Đó là hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lệ Thủy đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn nhằm phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn NTM vào năm 2020.
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn nhằm phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Giá trị sản xuất tăng 10,96%; trong đó giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,28%, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 12,6%, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 15,2%; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 97.458 tấn (KH trên 94.000 tấn); dự ước thu ngân sách đạt 190 tỷ đồng (KH trên 140 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 33,2 triệu đồng/người/năm.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch huyện, Lệ Thủy là huyện thuần nông nên tinh thần chỉ đạo của huyện là khuyến khích việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Bằng sự năng động, dám nghĩ dám làm của các hộ nông dân, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới đã được hình thành, bước đầu tạo được dấu ấn riêng trong sản xuất.

Tiêu biểu như mô hình sản xuất dưa lưới áp dụng công nghệ cao ở xã Thanh Thủy, mô hình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn Vietgap ở xã Cam Thủy, mô hình nuôi cá lóc trên cát ở các xã vùng bãi ngang và nhiều mô hình kinh tế vườn rừng khác...

Ngoài ra, huyện cũng đã huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm; quan tâm phát triển lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2018, tại kỳ họp thứ 6 được tổ chức vừa qua, HĐND huyện đã đề ra một số giải pháp cụ thể liên quan đến từng lĩnh vực. Theo đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, để tiếp tục tạo sự đột phá, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung.

Nhằm tận dụng và phát huy thế mạnh từ rừng, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung trồng rừng, trồng cao su phát triển kinh tế; quản lý chặt chẽ giống cây trồng lâm nghiệp nhằm đưa các loại giống bảo đảm chất lượng vào sản xuất; tích cực chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Huyện phấn đấu tăng diện tích trồng rừng tập trung lên hơn 1.500 ha, giá trị sản xuất tăng 5-7% so với năm 2017.

Trên lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn khuyến công, vốn hỗ trợ sản xuất; ưu tiên phát triển thêm một số ngành nghề mới nhằm thu hút được nhiều lao động, các mặt hàng truyền thống, hàng lưu niệm phục vụ hoạt động tham quan, du lịch.

Đồng thời, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch. Huyện cũng sẽ tích cực huy động các nguồn lực để bổ sung vốn cho các công trình trọng điểm, cấp thiết, công trình đã hoàn thành và đầu tư xây dựng mới các công trình, nhất là các công trình nằm trong kế hoạch đầu tư năm 2018.

Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tập trung xây dựng các tiêu chí theo kế hoạch, lộ trình, phấn đấu tăng thêm trung bình từ 1-1,5 tiêu chí/xã; đồng thời có giải pháp để nâng số tiêu chí đạt chuẩn NTM đối với một số xã còn đạt dưới 5 tiêu chí.

Các mô hình sản xuất rau sạch ở Lệ Thủy góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân.
Các mô hình sản xuất rau sạch ở Lệ Thủy góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân.

Huyện cũng sẽ tranh thủ, huy động nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân; tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM.

Đặc biệt, Lệ Thủy là địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, HTX kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu. Đồng thời, huyện phấn đấu giữ vững 12 xã đạt chuẩn NTM và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày nông thôn mới và Đô thị văn minh.

Có thể nói, những giải pháp đặt ra để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 của huyện Lệ Thủy là rất cụ thể. Bằng sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng, huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục tạo được những đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nguyễn Hoàng

 

,