.

"Đội ngũ làm báo tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua thách thức…"

.
15:56, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị báo chí năm 2017, ngày 10-1-2018.

>> Báo chí đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa các anh chị em phóng viên báo chí địa phương và báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh,

Sau 2 giờ gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh và các anh chị em phóng viên  báo chí, với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm cao, hội nghị gặp mặt báo chí năm 2017 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị đã nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt về một số tình hình của tỉnh và những đóng góp quan trọng của báo chí; nghe đại diện các cơ quan báo chí, anh, chị em phóng viên thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết đối với sự phát triển của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu nghiêm túc ý kiến tham gia của các đồng chí.

Những ý kiến, kiến nghị hôm nay của các cơ quan báo chí, của các phóng viên thường trú, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo để giải quyết kịp thời cho các cơ quan báo chí. Có thể nói, cuộc gặp gỡ hôm nay mặc dù không hẹn trước nhưng có một ý nghĩa rất quan trọng, với tinh thần cởi mở, có hiệu quả thiết thực. Để kết thúc Hội nghị, tôi xin phát biểu một số vấn đề như sau:

Thưa các đồng chí,

Năm 2017, Quảng Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn gay gắt do hậu quả kéo dài của sự cố môi trường biển và ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đặc biệt là bão số 10 đã gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm của nhân dân. Tuy vậy, đồng hành cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, các cơ quan báo chí nói chung, anh chị em phóng viên báo chí nói riêng đã thể hiện rõ vai trò của báo chí cách mạng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên giành được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Báo chí đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự trong tỉnh nói riêng, cả nước và thế giới nói chung.

Đặc biệt, trong năm 2017, báo chí đã tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, Lễ hội hang động Quảng Bình; quảng bá, tuyên truyền phát triển du lịch; tuyên truyền các chủ trương của tỉnh về thu hút đầu tư các dự án trọng điểm, mang tính động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hoá, con người Quảng Bình ra bạn bè thế giới. Báo chí đã có nhiều bài viết biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều vụ việc đã được báo chí kịp thời vào cuộc, định hướng thông tin, góp sức cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, chia sẻ hoạn nạn, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão lụt, đã để lại những dấu ấn sâu sắc và mối quan hệ tốt đẹp đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Trong quá trình tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã tích cực xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm đấu tranh, phản bác những việc làm sai trái, vạch rõ động cơ của một số tổ chức phản động, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền,… để kích động, lôi kéo, xúi giục tụ tập đông người, chống đối người thi hành công vụ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chính nhờ sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của các cơ quan báo chí và các anh, chị em phóng viên, cũng như tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định, 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,62%. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; một số dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với quy mô, chất lượng cao đã đi vào hoạt động; khai thác thuỷ, hải sản đã có sự phục hồi và tăng trưởng khá.

Chúng ta cơ bản hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sau sự cố môi trường biển. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch đến tỉnh ta tăng cao, tạo được nhiều dấu ấn tốt. Thu ngân sách vượt dự toán địa phương giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, có hiệu quả. Văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai một cách tích cực, toàn diện, có chất lượng và hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kỷ luật kỷ cương trong Đảng bộ được tăng cường. Tình hình Đảng bộ và nhân dân ổn định.

Có thể khẳng định rằng, những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được trong năm 2017 là rất đáng phấn khởi và trân trọng, là kết quả trí tuệ, bản lĩnh và sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, trong đó, có sự đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ phóng viên báo chí địa phương và báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tích cực, có hiệu quả của các cơ quan báo chí và toàn thể anh chị em phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Cũng nhân dịp này, tôi xin gửi đến anh chị em phóng viên báo chí Trung ương và địa phương lời cảm ơn chân thành, đã dành cho quê hương Quảng Bình những tình cảm tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2017 đã đi qua, một năm tỉnh nhà chúng ta gặp nhiều trở ngại khó khăn, nhưng chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế, có những mặt chưa đạt yêu cầu như trong báo cáo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các ý kiến phát biểu đã chỉ rõ. Có thể nói, dù rằng sau nhiều khó khăn và khiếm khuyết, nhưng những kết quả mà báo chí đã đạt được trong năm 2017 là cơ sở, môi trường, động lực để chúng ta tự tin bước vào năm 2018 với một khí thế mới.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, năm tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ. Đây cũng là thời điểm các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống; tiếp tục thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng…

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai và hậu quả kéo dài của sự cố môi trường biển. Đây sẽ là những lực cản, tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phần tử cực đoan, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, sự phát triển của công nghệ thông tin để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tình hình đó, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó có lực lượng báo chí phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của những thế lực thù địch, thực sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Mục tiêu, nhiệm vụ báo chí phải hướng tới là góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Với tinh thần đó, tại buổi gặp mặt thân mật này, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để các anh, chị em phóng viên, báo chí quan tâm thực hiện:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh, như: chủ trương kêu gọi và thu hút đầu tư; giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm cho người lao động; phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và là hướng phát triển chủ đạo của tỉnh thông qua các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát huy mạnh mẽ chức năng giám sát, thông tin, giáo dục, tổ chức phản biện xã hội; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những vấn đề nóng bỏng, bức xúc trong dư luận xã hội; phản ánh hiện thực cuộc sống bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình. Từ đó, góp phần xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho phù hợp với tình hình của tỉnh.

Thứ hai, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, kiểm duyệt, tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi hơn nữa cho đội ngũ phóng viên, nhà báo; quan tâm mở rộng đối tượng độc giả, kịp thời đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin cho phù hợp với nhu cầu người đọc, người xem, nhất là trong thời kỳ phát triển của công nghệ thông tin, internet hiện nay. Tôi xin dẫn lại một câu nói của nhà báo Hữu Thọ, rằng: "Sự ham chuộng của người đọc chính là thước đo sự thành công của một tờ báo. Thực chất, nếu bỏ qua tính hấp dẫn, tính chiến đấu, tính thuyết phục là làm trái lại những quy luật của báo chí".

Thứ ba, các cơ quan báo chí, phóng viên và những người làm báo của tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, các đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh để được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; đồng thời, phối hợp cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, khách quan, minh bạch về hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các sự kiện trong tỉnh đang được dư luận quan tâm. Trách nhiệm của Hội Nhà báo tỉnh phải tập hợp được sức mạnh của anh chị em phóng viên báo chí, nhất là các báo chí Trung ương.

Sở Thông tin - Truyền thông tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với báo chí, tham mưu cho tỉnh để có hình thức khen thưởng cho các phóng viên báo Trung ương thường trú trên địa bàn đạt thành tích xuất sắc. Vấn đề quan trọng là, báo chí không chỉ thuần túy đưa thông tin mà phải có phân tích, bình luận, có định hướng để giúp người đọc, người xem, người nghe hiểu rõ cái đúng, cái sai, qua đó giúp mọi người biết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, làm theo cái tốt, cái đẹp và hướng tới những giá trị nhân văn cao cả, vì cuộc sống bình yên, tốt đẹp của mọi người và cả xã hội.

Thứ tư, báo chí phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực thâm nhập vào thực tiễn cuộc sống sinh động để tổng kết, phổ biến những kinh nghiệm hay; tuyên truyền, nhân rộng những mô hình tốt, gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, học tập, công tác. Đồng thời, phải luôn là lực lượng nòng cốt, quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc cũng như những thông tin gây phân tâm, làm phức tạp tình hình và không có lợi cho sự phát triển của tỉnh.

Thứ năm, đối với các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn, tỉnh Quảng Bình mong muốn các cơ quan, các nhà báo tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh; có nhiều tin, bài tuyên truyền về đường lối, chính sách, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến với độc giả trong và ngoài nước.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục xây dựng những tin, bài có chất lượng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, vu khống, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, với mục tiêu góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, môi trường xã hội lành mạnh hơn, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hấp dẫn hơn.

Tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, minh bạch thông tin, sẵn sàng làm việc và cung cấp thông tin chính thống cho phóng viên báo chí; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để anh, chị em phóng viên, báo chí làm việc khách quan, công tâm, có trách nhiệm để kịp thời phản ánh các mặt của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Thưa các đồng chí,

Danh ngôn thế giới về báo chí có câu: "Báo chí có vai trò sống còn trong nền dân chủ, và nếu chúng ta không thể tin cậy vào đạo đức nghề báo, quốc gia gặp phải bất ổn". Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thông tin mạng lan truyền tự do, không biên giới, thì việc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng mà báo chí, truyền thông chúng ta phải là lực lượng xung kích.

Bằng các tác phẩm báo chí đa dạng, kịp thời, có tính thuyết phục cao, báo chí truyền thông phải cung cấp thông tin mang tính định hướng để giúp xã hội có nhận thức đúng, thống nhất tư tưởng và hành động, không có khoảng trống cho các luận điệu thù địch phát tán, không cho dư luận đa chiều trong một "thế giới phẳng" hiện nay có thể làm lung lạc, dẫn đến hiểu biết sai lệch.

Đặc biệt, trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, báo chí cần tích cực, chủ động hơn nữa, phát huy trách nhiệm xã hội để phát hiện, đấu tranh, lên án mạnh mẽ các hiện tượng tiêu cực này, thực hiện đúng phương châm "chống để xây", góp phần giữ vững ổn định xã hội, làm tăng thêm sự thống nhất tư tưởng, đồng thuận xã hội cao và niềm tin vững chắc để xây dựng xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn.

Ðể làm được điều này đòi hỏi bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn cao của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, của tổng biên tập các cơ quan báo chí. Tôi đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo ủng hộ những chủ trương của tỉnh, nhất là các chương trình trọng tâm, trọng điểm để đẩy mạnh sự bứt phá trong quá trình phát triển của tỉnh

Thưa các đồng chí và toàn thể anh chị em phóng viên báo chí,

Báo chí tỉnh nhà đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; năng động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm cao trong hoạt động báo chí; thường xuyên rèn luyện, làm tròn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, có nhiều đóng góp quan trọng hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng đổi mới và phát triển bền vững.

Một lần nữa, nhân dịp kết thúc năm 2017, bước sang năm mới 2018, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới đội ngũ những người làm báo địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, giàu sức sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tin cậy, giao phó.

Xin trân trọng cảm ơn!
 

,