.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

.
08:31, Thứ Tư, 24/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khen thưởng kịp thời đã động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Quyết Thắng, Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh cho biết: Điểm nhấn trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong năm qua phải kể đến việc tập trung tâm trí, nguồn lực vào những khâu mới, việc khó, với các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua đa dạng, cụ thể.

Tiêu biểu như phong trào: "Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh thực phẩm", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", “Dạy tốt, học tốt", “Thi đua Quyết thắng”, "Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh", "Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, kiểu mẫu”...

Đặc biệt, phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã đạt nhiều kết quả khả quan. Sau một năm thực hiện, toàn tỉnh đã có 1.895 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn, tăng 31 tiêu chí so với cuối năm 2016. Cụ thể: 43 xã (chiếm 31,6%) đạt 19 tiêu chí, 19 xã (13,9%) đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 49 xã (36,1%) đạt từ 10 - 14 tiêu chí...

Việc tổ chức trọng thể các hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến đã góp phần tạo sức lan toả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.
Việc tổ chức trọng thể các hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến đã góp phần tạo sức lan toả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2015, thành phố Đồng Hới đã có 6/6 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đáng chú ý là người dân ở các địa phương đã tập trung phát triển sản xuất, ưu tiên vào các sản phẩm hàng hóa chủ lực, đồng thời chú trọng thực hiện liên kết, liên doanh trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nhằm từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã chú trọng thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn để phát triển một số cây trồng phù hợp, năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trong năm, tỉnh đã hỗ trợ cho 84 đề án sản xuất, 153 mô hình sản xuất hiệu quả, tổ chức 500 lớp đào tạo nghề với hơn 16.822 lượt học viên ở các địa phương tham gia và hỗ trợ người dân mua 18 máy gặt đật liên hợp. Việc tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo cánh đồng lớn giữa nông dân với các doanh nghiệp có tiến triển tốt, bước đầu tạo thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ nông sản và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Công tác phát triển các hình thức tổ chức sản xuất và đẩy mạnh liên kết sản xuất đã được nhiều địa phương chú trọng. Hiện tại, toàn tỉnh có 132 hợp tác xã nông nghiệp, 169 tổ hợp tác, 154 tổ đoàn kết khai thác thủy sản trên biển và 648 trang trại.

Các mô hình này đã góp phần tăng thu nhập cho cư dân nông thôn, làm giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiến hành bê tông hóa, cứng hóa, cấp phối, nâng cấp 1.656,81 km đường giao thông nông thôn, nâng số xã đạt tiêu chí giao thông là 38 xã (27,9%).

Trong năm, các địa phương đã tiến hành xây dựng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 268 công trình thủy lợi, cứng hóa 314,37 km kênh mương và đã có 67 xã đạt tiêu chí thủy lợi, (49,3%). Những chỉ tiêu về phát triển trường học, xây dựng thiết chế văn hóa, chợ nông thôn cũng được các địa phương thi đua thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hiện tại đã có 128 xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí về điện (94,1%), 52 xã đạt tiêu chí trường học (38,2%), 44 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (32,4%), 84 xã đạt tiêu chí chợ nông thông (61,8%), 123 xã đạt tiêu chí bưu điện (90,4%)...

Nhiều công trình nước sạch được xây mới, nâng cấp; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo yêu cầu ngày càng cao. Đến nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình phổ cập trung học cơ sở, 107 xã đạt tiêu chí về giáo dục, 123 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tỉnh còn chú trọng đến công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt và nhân rộng điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.

Tại hội nghị trao thưởng thành tích năm 2017, toàn tỉnh đã có có 67 tập thể, 82 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng với các phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Cờ thi đua của Chính phủ; bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua UBND tỉnh; bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả đó đã góp phần cổ vũ các phong trào thi đua ngày càng phát triển, tạo động lực thúc đẩy tỉnh nhà vươn lên trên hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhật Văn


 

,