.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh: Tiến hành 3 cuộc kiểm tra với 9 tổ chức Đảng và 3 đảng viên

.
13:13, Thứ Bảy, 27/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và đã hoàn thành bảo đảm chất lượng nội dung, kế hoạch đề ra.

Theo đó, Đảng uỷ Khối đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra với 9 tổ chức Đảng và 3 đảng viên là cấp uỷ viên cơ sở; thực hiện 1 cuộc giám sát đối với 6 đồng chí là bí thư, phó bí thư của 3 cấp uỷ cơ sở. Đảng uỷ đã lãnh đạo cấp uỷ, chi bộ cơ sở kiểm tra 25 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; kiểm tra 56 đảng viên về chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; giám sát chuyên đề đối với 15 tổ chức Đảng và 55 đảng viên.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng; 1 cuộc kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 3 đảng uỷ cơ sở; thực hiện 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 7 tổ chức Đảng cấp dưới; thực hiện 1 cuộc giám sát theo kế hoạch đối với 3 đảng uỷ và 3 đồng chí là bí thư cấp uỷ cơ sở về khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Hiền Chi

 

,