.

Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Đổi mới toàn diện hệ thống chính trị cơ sở

.
09:29, Thứ Tư, 17/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã tập trung sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy các cấp và khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng. Kết thúc năm 2017, thị xã Ba Đồn đã đạt được thành quả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự đổi mới toàn diện về năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. 

Đảng bộ thị xã Ba Đồn hiện có 42 tổ chức cơ sở đảng, qua phân tích chất lượng năm 2017 có 13 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 25 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 4 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Thị uỷ Ba Đồn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017. Để đạt được kết quả quan trọng này, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; đổi mới toàn diện về năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cùng với việc thường xuyên theo dõi, tăng cường chỉ đạo và kiểm tra cơ sở, Thị uỷ và Ban Thường vụ Thị uỷ đã trực tiếp làm việc với cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, địa phương, nhất là những nơi gặp khó khăn về công tác nhân sự, xây dựng nông thôn mới, địa bàn có vụ việc nổi lên...  nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Đồng chí Bí thư Thị uỷ Ba Đồn Trần Thắng trao quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2017 cho các tập thể.
Đồng chí Bí thư Thị uỷ Ba Đồn Trần Thắng trao quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2017 cho các tập thể.

Ban Thường vụ Thị ủy và các cấp ủy Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt các tổ chức trong hệ thống chính trị; chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được phân công tiếp tục giúp đỡ các chi bộ khó khăn, nhất là công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của tổ chức đảng.

Ban Thường vụ Thị uỷ đã thông qua việc rà soát, đánh giá cán bộ để nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ và yêu cầu đổi mới cán bộ, đồng thời thông qua quy hoạch để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ nhằm rèn luyện đội ngũ cán bộ cả về trình độ lý luận, năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn. Năm 2017, Ban Thường vụ Thị uỷ đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 35 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã và cán bộ quản lý trường học bảo đảm đúng quy định. 

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn cho biết thêm: "Một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ thị xã Ba Đồn là việc triển khai thực Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Quy định số 03- QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị uỷ về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Sau hơn 1 năm thực hiện, Thường trực Thị uỷ và Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo xử lý 10 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý; cấp ủy,  Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ đã thi hành kỷ luật đối với 21 đảng viên.

Đây là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng, thể hiện sự quyết tâm cao trong thực hiện chủ trương đổi mới công tác cán bộ, tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thị xã, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và năng lực công tác được nâng lên rõ rệt. Thị xã đã hạn chế được tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, giải quyết công việc chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp".

Năm 2017, Ban Thường vụ Thị uỷ Ba Đồn hoàn thành có chất lượng kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra với 3 cuộc kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng và 10 đảng viên; 4 cuộc giám sát đối với 5 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm về kinh tế -xã hội và việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết về quốc phòng-an ninh, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Các cuộc kiểm tra, giám sát đã đánh giá sát đúng tình hình, biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt, chỉ đạo uốn nắn những tổ chức đảng và đảng viên có tồn tại, khuyết điểm và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các kết luận sau kiểm tra, giám sát, góp phần ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn. Uỷ ban kiểm tra 2 cấp đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 26 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 2 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng; 22 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát 29 tổ chức đảng và 24 đảng viên.

Trong năm, các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt 3 đồng chí vi phạm những điều đảng viên không được làm. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện kịp thời, chính xác và bảo đảm đúng nguyên tắc nhằm giáo dục, răn đe, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Hiền Chi





 

,