.

Công đoàn Khu kinh tế, hiệu quả sau gần 1 năm hoạt động

.
09:10, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Mặc dù thành lập chưa lâu, Công đoàn Khu kinh tế đã phát huy tốt vai trò là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, qua đó ngày càng củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn.

Hiện nay, Ban quản lý Khu kinh tế có  45 đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, với 4.581 lao động. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động nơi có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Khu kinh tế quản lý là 3.209 người.

Nhìn chung, tình hình việc làm cho đoàn viên, người lao động ở đây tương đối ổn định, môi trường và điều kiện làm việc trong các khu công nghiệp tương đối bảo đảm. Mức thu nhập bình quân của người lao động (NLĐ) trong khu công nghiệp hiện nay là 4.200.000 đ/người/ tháng.

Đồng chí Lương Phú Cường, Phó chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế cho biết: Mặc dù Công đoàn Khu kinh tế đang trong nhiệm kỳ lâm thời, nhưng hoạt động công đoàn của Khu kinh tế ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thường xuyên nhằm chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn các cấp đến đoàn viên và NLĐ.

Công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ với các hoạt động xã hội tiếp tục phát huy có hiệu quả, tạo niềm tin của NLĐ với tổ chức công đoàn, góp phần làm tăng năng suất và nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Công đoàn Khu kinh tế trao tiền hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Công đoàn Khu kinh tế trao tiền hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của Công đoàn Khu kinh tế có nhiều đổi mới tích cực. Đoàn viên, công nhân viên chức và NLĐ luôn vững vàng kiên định, vượt qua khó khăn thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của của Đảng, vai trò điều hành của Ban quản lý Khu kinh tế.

Trong năm 2017, tình hình quan hệ lao động ở các khu công nghiệp ổn định, không xảy ra các vụ tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể của công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Chất lượng lao động, ý thức kỷ luật lao động, sự hiểu biết và thực thi về pháp luật lao động của công nhân lao động đã có những chuyển biến tốt.  Đại đa số đoàn viên, NLĐ luôn tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh và những kết quả đạt được về chính trị, kinh tế, xã hội những năm qua.

Có thể nói, đạt được những kết quả trên là nhờ vai trò đồng hành, giám sát của Công đoàn Khu kinh tế đối với các đơn vị, doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trong thời gian qua. Với chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ, Công đoàn Khu Kinh tế đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động tham gia với chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động; hướng dẫn phương pháp tập hợp các kiến nghị về quyền và lợi ích của công nhân lao động; phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban quản lý hướng dẫn việc thực hiện Bộ luật Lao động. Qua thực tế, các doanh nghiệp thực hiện khá nghiêm túc Luật Lao động, bảo đảm chi trả tiền lương đầy đủ, kịp thời.

Đối với hoạt động tư vấn pháp luật, Công đoàn Khu Kinh tế đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh, Ban quản ký Khu kinh tế tổ chức đối thoại chính sách về BHXH với 200 công nhân lao động tại Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La; trực tiếp tư vấn 23 cuộc tại 23 doanh nghiệp về Luật BHXH, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở và NLĐ; tham gia, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức thương lượng, đối thoại trực tiếp với chủ doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến NLĐ, như: chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương thêm giờ, các khoản phụ cấp, nghỉ phép năm, nâng lương, quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động, nghĩa vụ và quyền lợi khi gia nhập công đoàn, hướng dẫn cho NLĐ hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quan hệ lao động thông qua việc giao kết hợp đồng lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng quy chế dân chủ với những nội dung, tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Năm 2017, có 100% các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 70% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ gắn với việc tổng kết năm; 12 doanh nghiệp tổ chức ký thoả ước lao động tập thể đạt 66,6%; có 78,9% công đoàn cơ sở xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với chủ doanh nghiệp.

Trong công tác hoạt động xã hội, Công đoàn Khu kinh tế đã kịp thời đến thăm và tặng quà, trợ cấp cho 53 công nhân và trao 1 nhà “Mái ấm công đoàn” cho trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 72 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp hàng trăm suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mức thấp nhất là 300 nghìn đồng, cao nhất là 1 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn Khu kinh tế còn vận động công nhân lao động tham gia xây dựng Quỹ hoạt động xã hội công đoàn tỉnh với số tiền trên 17 triệu đồng.

Trong phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2017, các công đoàn cơ sở đã cùng với chuyên môn đồng cấp phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động, thao diễn phòng chống cháy nổ và trang cấp các phương tiện bảo vệ cá nhân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh đó, Công đoàn Khu kinh tế phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo.

“Từ những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Công đoàn Khu kinh tế tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng, kiến nghị và đề xuất đến những vấn đề liên quan đến NLĐ và công đoàn; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng và ổn định quan hệ lao động ở cơ sở”, đồng chí Lương Phú Cường, Phó chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế cho biết.

Đ.N
 

 

,