.
Chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023:

Đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả

.
09:14, Thứ Ba, 23/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp công đoàn huyện Quảng Ninh đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đã thu được nhiều kết quả nổi bật.

5 năm qua (2012-2017), các cấp công đoàn huyện Quảng Ninh đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, XXIV; nghị quyết đại hội công đoàn các cấp,... cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn huyện Quảng Ninh đồng hành cùng học sinh khó khăn vùng biển xã Hải Ninh.
Công đoàn huyện Quảng Ninh đồng hành cùng học sinh khó khăn vùng biển xã Hải Ninh.

Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn từng bước được đổi mới; lựa chọn, tập trung nội dung hoạt động có chủ đề, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, công nhân lao động.

Công tác tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội được các cấp công đoàn huyện chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên góp ý bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, như: sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự... Tỷ lệ bình quân cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia góp ý đạt trên 85%.

Các cấp công đoàn huyện thường xuyên giám sát, phát hiện và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, như tiền lương, tiền thưởng, thời giờ lao động, nghỉ ngơi, chế độ làm thêm giờ, công tác phí, phụ cấp ưu đãi, chế độ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động. Qua đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm pháp luật để kiến nghị người sử dụng lao động, cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đã tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chủ động xây dựng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm có trên 85% doanh nghiệp thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. 

Hàng năm, các cấp công đoàn huyện đã ký kết, đánh giá quy chế phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thông qua tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động hàng năm, công đoàn cơ sở đã tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng và ban hành quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, thực hiện các nội dung công khai; phát huy dân chủ của người lao động tham gia đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công tác, góp phần xây dựng mối quan lệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại cơ sở. Tỷ lệ số đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động hàng năm chiếm 98%.

Công đoàn huyện Quảng Ninh phối hợp trao mái ấm công đoàn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Trường Xuân.
Công đoàn huyện Quảng Ninh phối hợp trao mái ấm công đoàn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Trường Xuân.

Các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện được Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Các cấp công đoàn huyện đã huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ đời sống, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn của đoàn viên, người lao động và nhân dân; tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, thân nhân liệt sỹ, cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân bị thiệt hại bão, lụt, ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển, học sinh ở vùng biển có hoàn cảnh khó khăn,... với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ xã hội công đoàn, quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Nhân đạo”, “Bảo trợ trẻ em”... hàng năm với số tiền trên 1,3 tỷ đồng...

Các cấp công đoàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn; đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thực trạng việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động để động viên, giải thích và đề xuất, phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người lao động. Qua đó đã củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và các luận điệu xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng.

Các cấp công đoàn huyện còn tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chủ động tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, chính trị, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, lao động.

Hiện nay, tỷ lệ CNVCLĐ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 74,01% (tăng 8,4% so với đầu nhiệm kỳ). Phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay có gần 90% đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện đạt chuẩn văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được công đoàn các cấp tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn huyện cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được đoàn viên, người lao động hưởng ứng tích cực với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”.

Phong trào thi đua "Phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt”... được cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tích cực, thể hiện bằng các việc làm thiết thực, như hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới.

Toàn huyện đã có 2.050 đoàn viên tham gia đóng góp tiền của để xây dựng giao thông nông thôn, nhà văn hoá, trường học với tổng số tiền trên 2.020 triệu đồng.

Phong trào “Đoàn viên, người lao động thi đua làm theo lời Bác”, “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, phong trào “Công đoàn huyện Quảng Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp” được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được các cấp công đoàn huyện chú trọng. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đã sáp nhập 53 đơn vị trường học trực thuộc LĐLĐ huyện, đưa tổng số CĐCS trực thuộc lên 93 đơn vị; kết nạp mới 58 đoàn viên công đoàn, đưa tổng số đoàn viên, người lao động lên 2.702 người. Hàng năm toàn huyện có 97,82% công đoàn cơ sở vững mạnh, Liên đoàn Lao động huyện đạt “Công đoàn cấp trên cơ sở hoạt động tốt”.

Hoạt động nữ CNVCLĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Ban nữ công các cấp công đoàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" trong nữ CNVCLĐ.

Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động được coi trọng. Hàng năm, LĐLĐ huyện đã phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Các cấp công đoàn huyện đã triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,  Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị.

Công đoàn cơ sở Trường tiểu học số 2 Gia Ninh thi đua dạy tốt, học tốt.
Công đoàn cơ sở Trường tiểu học số 2 Gia Ninh thi đua dạy tốt, học tốt.

Đồng thời, các cấp công đoàn huyện cũng đã giới thiệu được 650 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp và đã kết nạp được 323 đoàn viên, đưa tổng số đảng viên trong CNVCLĐ lên 2.039 người. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cấp công đoàn huyện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại; như: Công tác tuyên truyền giáo dục còn thiếu thường xuyên, chưa sâu rộng; công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217- QĐ/TW còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động công đoàn một số công đoàn cơ sở chậm đổi mới...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Quảng Ninh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp... Từ đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng huyện Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bùi Văn Miêng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Ninh
 

,