.

Sơn Hóa chuyển mình

Thứ Ba, 05/12/2017, 15:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Là một xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, những năm qua, Đảng bộ xã Sơn Hóa (Tuyên Hoá) đã nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Do đó, diện mạo của địa phương đã có những đổi thay đáng ghi nhận.

Đồng chí Ngô Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hóa cho biết: Đảng bộ xã hiện có 13 chi bộ (gồm 8 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ cơ quan) với 220 đảng viên.

Xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, Đảng ủy xã Sơn Hóa đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cấp ủy các cấp đã đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, triển khai các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước tạo chuyển biến về công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh công tác dân vận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Phát huy lợi thế sẵn có, nhiều hộ gia đình ở Sơn Hóa đã đầu tư phát triển chăn nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng.
Phát huy lợi thế sẵn có, nhiều hộ gia đình ở Sơn Hóa đã đầu tư phát triển chăn nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng.

Song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, Sơn Hóa đã tập trung xây dựng kế hoạch, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo từng năm, từng khóa, đề ra nhiều giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc phát triển kinh tế.

Đảng bộ phân công các đồng chí trong BCH phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất chỉ đạo UBND xã và các ngành, đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế; vận động nhân dân vay vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, trồng rừng, khuyến khích khai hoang phục hóa, chuyển đổi đất từ một vụ thành hai vụ.

Bên cạnh đó, địa phương còn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kiến thức khoa học về chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ vốn, giống mới năng suất cao cho bà con nông dân. Hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng được đầu tư bê tông hóa cung cấp nguồn nước tưới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân.

Từ những bước đi có tính căn bản quyết định, Sơn Hóa đã đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được sử dụng hiệu quả, hợp lý nên tổng sản lượng lương thực đã có sự chuyển biến, an ninh lương thực từng bước được bảo đảm, góp phần nâng cao đời sống vật chật và tinh thần của nhân dân.

Riêng trong năm 2017, tổng sản lượng lương thực của xã đạt trên 1.042 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 26.500 con; sản lượng gỗ khai thác rừng trồng ước đạt 4.000 tấn, trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Nhiều ngành nghề truyền thống như mộc, nề, vật liệu xây dựng, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ mới ra đời, góp phần tạo nên sự đa dạng và toàn diện của một nền kinh tế mới.

Từ việc khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống của nhân dân trong xã ngày càng được cải thiện rõ rệt. Mức thu nhập bình quân năm 2017 đạt 21 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 29,62% (giảm 5% so với năm 2016).

Chất lượng giáo dục-đào tạo có nhiều chuyển biến; các trường học trên địa bàn đã triển khai tích cực, đồng bộ nhiều giải pháp đặc thù, sáng tạo, hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy và học, tạo sự chuyển biến rõ nét và toàn diện về chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm đúng mức. Đời sống người dân đang từng bước được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.

Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế-xã hội của Sơn Hóa đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ đảng viên. Kinh tế phát triển, Sơn Hóa ngày càng có điều kiện tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Qua trao đổi với đồng chí Ngô Văn Hoàn, chúng tôi được biết, hiện tại xã đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới và đang phấn đấu để rút ngắn chặng đường về đích trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, là một xã miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, chặng đường phía trước của Sơn Hóa vẫn còn không ít gian nan, thử thách.

Chính vì vậy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo, Đảng bộ xã Sơn Hóa xác định cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể, cùng chung sức đồng lòng vì sự phát triển của quê hương.

Đ.V