.

Quảng Tùng ngày mới

Thứ Năm, 23/11/2017, 11:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm gần đây, Đảng bộ xã Quảng Tùng (Quảng Trạch) luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do đó, kinh tế của xã đã có nhiều bước phát triển, đời sống của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đảng bộ xã Quảng Tùng có 3 đảng bộ bộ phận và 14 chi bộ trực thuộc, với 366 đảng viên. Đồng chí Tưởng Thanh Tuynh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tùng cho biết, trong quá trình triển khai xây dựng các nghị quyết của xã và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã luôn quan tâm và thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương.

Để tạo sự đồng thuận, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của xã, trước tiên, Đảng ủy xã tập trung củng cố hệ thống chính trị và đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Các nghị quyết Đảng bộ ban hành đều bám sát tình hình thực tiễn, có sự đôn đốc, chỉ đạo kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện.

Đặc biệt, ở các chi bộ, các buổi sinh hoạt định kỳ được duy trì đều đặn, có nội dung phù hợp, thiết thực với tình hình thực tế, phát huy tính tiên phong, đầu tàu gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong các phong trào của địa phương. Bên cạnh đó, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện rộng rãi, công khai, minh bạch, đã tạo ra sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng cũng như các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đoàn kết, tận tụy với công việc, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là tiền đề, nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã Quảng Tùng có đủ năng lực lãnh đạo kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Từ sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, mấy năm gần đây, đời sống của người dân xã Quảng Tùng ngày càng khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn là 32 triệu đồng/năm/người; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,25%.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Đảng bộ xã Quảng Tùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn. Đồng thời, khuyến khích các ngành nghề như: Cơ khí, nhôm kính, thợ nề, mộc dân dụng... phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm ngày càng bảo đảm.

Xác định sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân tận dụng mọi nguồn đất để sản xuất; khuyến khích bà con tích cực tận dụng đất vườn để trồng ngô, hoa, các loại rau màu; nhân rộng mô hình sản xuất tinh dầu sả và húng quế... tạo nguồn thu nhập đáng kể và ổn định, nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích.

Phong trào thâm canh tăng vụ, hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn được đẩy mạnh... Tất cả đã tạo ra bước đột phá nâng cao sản lượng lương thực. Vụ đông-xuân 2017, toàn xã sản xuất được 258,3 ha lúa cho năng suất 58,5 tạ/ha; 5 ha ngô và 22 ha rau màu các loại.

Xã đã tranh thủ có hiệu quả sự đầu tư của Nhà nước, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng thủy lợi, chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Công tác chăn nuôi cũng được Quảng Tùng đẩy mạnh phát triển. Tận dụng đồng cỏ còn khá rộng, bà con đã tập trung mở rộng chăn nuôi. Đến nay, tổng đàn gia súc của xã đạt hơn 6.000 con, hơn 26.000 con gia cầm, góp phần cân bằng tỷ trọng giữa trồng trọt và chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó, xác định khai thác, nuôi trồng thủy sản cũng là một trong những thế mạnh của địa phương, Đảng ủy xã Quảng Tùng đã tích cực chỉ đạo bà con khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển gây nên, tiếp tục đầu tư phát triển các hồ nuôi tôm và cá các loại.

Đồng chí Tưởng Thanh Tuynh cho biết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Quảng Tùng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2016. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, chính là nhờ sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Tùng.

Đảng bộ trong sạch vững mạnh, kinh tế-xã hội phát triển, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Đây chính là tiền đề để thời gian tới Đảng bộ xã Quảng Tùng tiếp đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Lan Chi