.

Khắc phục, sửa chữa sai phạm để xây dựng tổ chức đảng trong sạch

Thứ Năm, 23/11/2017, 09:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Câu chuyện Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Hải (Đồng Hới) chịu hình thức kỷ luật do liên quan đến các vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị từng “nóng” lên tại địa bàn thành phố. Trên tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật, Đảng bộ phường Phú Hải lấy đó làm bài học “xương máu” để khắc phục, sửa chữa, đoàn kết, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch.

Đầu năm 2017, Thành ủy Đồng Hới; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với hai cá nhân: Võ Thanh Hoài, Thành ủy viên, đại biểu HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hải; Nguyễn Thanh Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Hải với hình thức khiển trách do liên quan đến các vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị trên địa bàn phường, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Liên quan đến các vấn đề trên còn có thêm 3 cán bộ, đảng viên của phường cũng chịu kỷ luật tương tự: Võ Văn Quý, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường; Hoàng Trung Thông, cán bộ địa chính; Hoàng Văn Thoan, cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phường.

 Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại là một hướng phát triển kinh tế đúng định hướng tại phường Phú Hải.
Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại là một hướng phát triển kinh tế đúng định hướng tại phường Phú Hải.

Vấn đề kỷ luật cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong quá trình công tác được Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới, UBKT các cấp thực hiện nghiêm, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân đúng vào thời điểm tỉnh ta đang đẩy mạnh thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Rộng hơn là trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới cho biết: “Kỷ luật cán bộ, đảng viên có sai phạm, nhất là cán bộ lãnh đạo cốt cán... rất đau nhưng không thể không làm. Mục đích để trong sạch tổ chức đảng, cho người bị kỷ luật thấy rõ sai phạm của mình, từ đó khắc phục, sửa chữa, vươn lên.

Với tập thể Đảng bộ phường Phú Hải và đội ngũ cán bộ cốt cán sau khi tiến hành kiểm điểm đã có nhiều chuyển biến: tinh thần đoàn kết trong Đảng tăng cường; lòng tin của nhân dân vào Đảng gắn kết hơn; tình trạng đơn thư khiếu kiện, tố cáo vượt cấp không còn xảy ra; các phong trào thi đua đạt kết quả tốt; kinh tế- xã hội có bước phát triển vượt bậc...”

Hiện tại Đảng bộ phường có 292 đảng viên sinh hoạt trong 13 chi bộ trực thuộc. Đến thời điểm này đã có 12 chi bộ hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 bảo đảm đúng quy trình. Trong năm 2017, Đảng bộ phường tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; nắm chắc tình hình, diễn biến tại địa phương để có hướng giải quyết sớm, dứt điểm những vấn đề “nóng” ngay tại cơ sở. Đặc biệt là Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Hải Võ Thanh Hoài chân tình: “Để xảy ra sai phạm, cá nhân tôi và tập thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ lấy đó làm bài học xương máu, nhưng không vì đó ảnh hưởng đến các phong trào thi đua của toàn phường. Nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ xác định là tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2017”.

Đảng bộ đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo; hệ thống chính quyền các tổ chức đoàn thể và nhân dân phấn đấu khắc phục khó khăn đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế trong năm 2017 qua thực hiện đến nay đều vượt so với chỉ tiêu đề ra: giá trị thương mại, dịch vụ trên 40 tỷ đồng; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên 31 tỷ đồng; thu ngân sách gần 11 tỷ đồng, vượt 116%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,4%...

“Hơn lúc nào hết, để phường Phú Hải phát triển xứng tầm với vị trí quan trọng của mình ở phía nam TP. Đồng Hới, Đảng bộ phường phải nỗ lực hơn nữa, khắc phục những sai phạm, tồn tại, yếu kém, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đoàn kết nội bộ Đảng và nhân dân. Từ đó tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội; ổn định an ninh chính trị; bảo đảm quy hoạch, trật tự đô thị trên địa bàn... xây dựng phường Phú Hải văn minh, xanh- sạch- đẹp”- Bí thư Đảng ủy Võ Thanh Hoài khẳng định.

Thanh Long