.

Công đoàn cơ sở xã An Thủy: Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 08/11/2017, 09:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên cơ sở thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã và nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ xã về xây dựng NTM, những năm qua, Công đoàn cơ sở xã An Thủy đã làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan đến cán bộ, công chức trong cơ quan xã; đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm vận động đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia cải cách hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa...

>> Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Để thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng NTM, tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp như: thông qua hệ thống đài truyền thanh các thôn, hội nghị cán bộ, công chức đầu năm, qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị-xã hội và hệ thống bảng tin, băng rôn, pa nô khẩu hiệu...

Do vậy, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia chương trình, thể hiện qua các việc làm cụ thể như: hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng giao thông nông thôn; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác xã, xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự...

Thống kê từ năm 2011-2015 các hộ gia đình trên địa bàn xã An Thủy đã tự nguyện hiến 2.904m2 đất, hàng trăm cây lưu niên các loại, tự nguyện phá dỡ 22m hàng rào bê tông cốt thép giá trị ước tính khoảng 33 triệu đồng; tự nguyện đóng góp 5.141 ngày công lao động với giá trị 994 triệu đồng; đóng góp vật liệu xây dựng và nhiều tài sản có giá trị cao.

Một kết quả đáng ghi nhận nữa là Ban chấp hành Công đoàn xã đã tích cực tham mưu cho Đảng uỷ chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng con vật nuôi, xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng hiệu quả cao. Đồng thời triển khai chỉ đạo đoàn viên chú trọng vào các chương trình, mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM.

Các đoàn viên công đoàn đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong việc tích cực nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cho nông dân, tạo điều kiện hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất; giảm thiểu dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho sản xuất và chăn nuôi; áp dụng tiến bộ KHKT, công nghệ; phối hợp tổ chức dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân; tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; nỗ lực tìm kiếm và có giải pháp giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

Do đó, nông nghiệp của xã đã phát triển khá toàn diện, tăng trưởng cả về năng suất, sản lượng cũng như thu nhập bình quân trên một ha canh tác. Cùng với việc thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng NTM, Công đoàn cơ sở xã An Thủy đã phối hợp thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên. Đặc biệt, các đoàn viên công đoàn xã đã tích cực hưởng ứng và vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM.

Sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân đã góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chiếm 40,5% trong cơ cấu kinh tế; xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm 59,5%. Thu nhập bình quân đạt 33,5 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,68 %... Với những đóng góp tích cực của Công đoàn trong tuyên truyền, năm 2015, xã An Thủy đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Để tiếp tục thực hiện và duy trì có hiệu quả các tiêu chí NTM đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn cơ sở xã An Thủy xác định tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, nhân dân trong việc tham gia xây dựng NTM;  phát huy tốt chức năng của công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất với các cấp, các ngành xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng NTM;...

Tùy Phong