.

Đảng bộ xã Quảng Văn: Tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Sáu, 06/01/2017, 10:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn còn gặp rất nhiều khó khăn của địa phương, Đảng bộ xã Quảng Văn đã khẩn trương chỉ đạo các chi bộ triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Để triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác, phát triển các ngành nghề truyền thống; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển bằng việc khuyến khích, tạo mọi điều kiện để người dân đóng thêm tàu to máy lớn vươn khơi bám biển...

Thôn Văn Phú, xã Quảng Văn đóng mới tàu thuyền để phát triển kinh tế. Ảnh: T.H
Thôn Văn Phú, xã Quảng Văn đóng mới tàu thuyền để phát triển kinh tế. Ảnh: T.H

Thời gian qua, Đảng bộ xã Quảng Văn cũng luôn chủ động đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tổ dân vận.

Do vậy, qua 1 năm triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các chương trình, kế hoạch mà Đảng bộ xã thực hiện đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2016 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Mục tiêu mà Đảng bộ xã đặt ra đến năm 2020 là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/lao động/năm; đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Văn đang nỗ lực hết mình, khắc phục mọi khó khăn để thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Với quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn với thực tiễn của địa phương, bằng những giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tế của Đảng bộ xã, tin rằng, tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Văn sẽ có những bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Lệ Hằng
(Đài TT-TH Ba Đồn)