.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân (*)

Thứ Sáu, 15/07/2016, 15:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 5 (ngày 15-7-2016).

>> Tập trung bàn các giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 (khóa XVI) đã hoàn thành chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, phân tích, làm rõ thêm tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay. Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo về kinh tế - xã hội để báo cáo tại Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh; giao Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát để chính thức ban hành.

Trước lúc kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu kết luận một số vấn đề sau đây:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong điều kiện ngay từ đầu năm phải đối mặt với nhiều khó khăn gay gắt, đặc biệt là sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, việc làm, đời sống, tư tưởng của nhân dân, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm phấn đấu rất cao của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị nên việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả bước đầu:

Tăng trưởng kinh tế đạt 5,5%, đây là sự cố gắng rất lớn trong điều kiện khó khăn hiện nay. Sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực vụ đông xuân vượt 5,6% kế hoạch; thu ngân sách tăng 0,6% so cùng kỳ. Các ngành công nghiệp, xây dựng duy trì tăng trưởng. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo triển khai tích cực, nhiều xã đạt trên 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục được quan tâm. Giải quyết việc làm, đời sống cho nhân dân được chú trọng; đặc biệt đã kịp thời hỗ trợ cho nhân dân vùng ven biển do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển. Mặc dù lòng dân ở nhiều nơi chưa yên do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, tình hình Đảng bộ ổn định. Nổi bật là, cấp uỷ các cấp đã sớm hoàn thành phân công cấp uỷ, sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bảo đảm dân chủ, đúng luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,56%, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, tạo được bầu không khí chính trị phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh, bầu đủ các chức danh của HĐND và UBND tỉnh khoá XVII và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân tích làm rõ những khó khăn, hạn chế, những vướng mắc, ách tắc trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt thấp. Đó là:

Tăng trưởng kinh tế đạt ở mức thấp so với cùng kỳ các năm trước do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, tình hình sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế còn yếu kém, triển khai các dự án chậm. Mặc dù sản xuất đông xuân được mùa, nhưng khó khăn nổi lên là sản xuất thuỷ, hải sản bị đình trệ, đời sống, việc làm, thu nhập của ngư dân, diêm dân các xã ven biển hết sức vất vả. Việc giải quyết các thủ tục đối với nhà đầu tư chưa nhanh nhạy, có việc làm còn chậm trễ, ách tắc, dẫn đến một số dự án chưa được triển khai. Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa thật rõ nét, nguồn lực đầu tư còn yếu, nợ động xây dựng cơ bản lớn. Triển khai một số dự án còn chậm, năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế.

Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên hoạt động du lịch bị thiệt hại nặng, số lượng khách du lịch giảm hẳn, doanh thu dịch vụ, du lịch đạt thấp. Cải cách thủ tục hành chính chưa mạnh, một số cơ quan giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp còn chậm trễ, ách tắc. Việc chỉ đạo triển khai dự án của Tập đoàn FLC chưa quyết liệt, còn chủ quan, nắm tình hình còn yếu, để xảy ra tình trạng người dân tụ tập, cản trở, gây mất ổn định an ninh trật tự. Nhiều doanh nghiệp năng lực tài chính yếu, thậm chí có doanh nghiệp ngừng hoạt động (12 doanh nghiệp giải thể). Công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển còn chậm, đây là vấn đề cần khắc phục để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình xây dựng cơ bản.

Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội chuyển biến còn chậm. Giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nghề còn hạn chế. Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình thực hiện chưa tốt. Việc làm, đời sống, thu nhập của nhân dân nhiều nơi còn khó khăn, nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết dứt điểm. An ninh trật tự xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, trong thời điểm ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nhân dân một số xã phía Bắc của tỉnh tụ tập đông người tham gia tuần hành trên quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông, nhiều người dân xã Hải Ninh gây rối, cản trở Lễ khởi công Dự án FLC Quảng Bình. Đó là những vấn đề đang còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, chưa được giải quyết triệt để.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền và lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có một số mặt còn hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở. Một số cán bộ, công chức ở cơ sở và một số phòng, ban, ngành cấp tỉnh còn yếu về năng lực, trình độ, tồn tại nhiều vấn đề chưa được chấn chỉnh kịp thời.

2. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáu tháng cuối năm 2016 là thời điểm chúng ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn gay gắt và thử thách rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là hậu quả của sự cố môi trường biển, là thời điểm thường xảy ra thiên tai, bão lụt và những diễn biến bất thường của thời tiết. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

- Đối với sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất hè thu, vụ đông 2016 và đông xuân 2016 - 2017. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, chủ động các biện pháp phòng chống sâu bệnh, chống hạn cho các loại cây trồng, tích nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để hỗ trợ cho ngư dân do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, có giải pháp hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm, ổn định đời sống. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt vùng biển xa, tiêu thụ sản phẩm, cải hoán, nâng cấp, đóng mới tàu công suất lớn để khai thác vùng biển xa. Thực hiện tốt các giải pháp xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ và các chính sách khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Tích cực chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2016 có thêm 12 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, đưa tổng số xã toàn tỉnh đạt nông thôn mới chiếm 30,9%; có giải pháp khắc phục nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, không để phát sinh nợ mới.

- Đối với sản xuất công nghiệp: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất công nghiệp ổn định sản xuất; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Đôn đốc, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Cụ thể:

+ UBND tỉnh khẩn trương làm việc với Bộ Công thương và Chính phủ để có biện pháp tiếp tục triển khai Dự án nhiệt điện Quảng Trạch I. Tập trung chỉ đạo các giải pháp để sớm triển khai Dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng; tiếp tục làm việc, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, vận động để Tập đoàn FLC sớm quay trở lại thực hiện Dự án.

+ UBND tỉnh tăng cường phối hợp với Tập đoàn Vingroup để triển khai Dự án Trung tâm thương mại thành phố Đồng Hới; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương án triển khai thực hiện Dự án của Tập đoàn Vingroup và phương án thực hiện dự án sân golf Bảo Ninh. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án May xuất khẩu tại huyện Lệ Thuỷ, May S&D Quán Hàu giai đoạn 2. Triển khai Nhà máy MDF và một số dự án khác (như: xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu sang Lào, xúc tiến để kêu gọi đầu tư triển khai dự án Nhà máy May tại thị xã Ba Đồn.

+ Khẩn trương thu hồi Dự án suối nước nóng Khoáng Bang để kêu gọi nhà đầu tư khác có năng lực vào đầu tư. Mặt khác, tích cực kêu gọi đầu tư, giải quyết nhanh các thủ tục đối với các dự án đầu tư du lịch ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, khuyến khích xây dựng cơ sở lưu trú, nhà hàng bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

+ Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án tạo quỹ đất đã có chủ trương đầu tư để tăng thu ngân sách. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo thu hồi các dự án chậm tiến độ, các dự án không triển khai thực hiện được. Rà soát lại đất các dự án của các doanh nghiệp vi phạm hoặc sử dụng chậm để thu hồi theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, chấn chỉnh việc cấp phép khai thác cát, sạn bảo đảm chặt chẽ, xử lý nghiêm túc các trường hợp sai phạm.

+ Tăng cường quản lý dầu tư xây dựng cơ bản, tháo gỡ khó khăn cho các chương trình, dự án đang triển khai còn vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo cam kết. Tiếp tục vận động, kêu gọi, thu hút các dự án ODA, FDI, NGO để tăng thêm nguồn lực cho tỉnh. Tăng cường chỉ đạo giải quyết tồn đọng việc bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A, không để nhân dân khiếu kiện kéo dài. Rà soát lại các doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp, chỉ đạo chấn chỉnh việc đăng ký thành lập doanh nghiệp; tập trung tháo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo, ban hành các chính sách, giải pháp, trước mắt cũng như lâu dài để khôi phục lại vị thế ngành Du lịch của tỉnh sau sự cố môi trường biển. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020; thành lập Sở Du lịch theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Nghiên cứu để có cơ chế đổi mới hoạt động của Trung tâm Du lịch Phong Nha; tổ chức lại các đơn vị làm du lịch ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch để thu hút khách du lịch đến với tỉnh, nhất là các tua, tuyến du lịch mới đưa vào khai thác; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Tổ chức tốt ngày hội đua thuyền truyền thống mở rộng các nước sử dụng chung đường 8, đường 12 Lào, Thái Lan. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh để nuôi dưỡng nguồn thu. Chỉ đạo rà soát, xử lý nợ xấu; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các công ty nông, lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và của tỉnh về hỗ trợ ngư dân, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Kịp thời triển khai các phương án phòng, tránh lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chủ động chuẩn bị tốt các phương tiện, trang thiết bị thông tin liên lạc, các vật tư, nhu yếu phẩm,... để phòng, chống có hiệu quả khi có lụt, bão xảy ra.

Hai là, về văn hóa - xã hội, tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2016 - 2017; tổng kết, rút kinh nghiệm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản phục vụ sự phát triển của tỉnh. Triển khai kế hoạch xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời có phương án di dời sân vận động theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Làm tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan; chú trọng xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế. Chấn chỉnh việc thực hiện quy tắc ứng xử, y đức của một số cán bộ, nhân viên y tế và hành nghề y dược tư nhân từ tỉnh đến cơ sở.

- Đẩy mạnh dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động, chú trọng dạy nghề cho lao động nông thôn và các địa bàn bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; giải quyết đúng chế độ, chính sách đối với công nhân, lao động. Quản lý chặt chẽ việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là đối với các địa bàn nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách, công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội.

- Tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cấp trưởng phòng của các sở, ngành giữ chức vụ từ 10 năm trở lên, nhất là các sở, ngành liên quan trực tiếp đến giải quyết công việc cho doanh nghiệp và người dân (trừ một số đơn vị có tính đặc thù).

Ba là, về quốc phòng - an ninh: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; có phương án chủ động triển khai đảm bảo an ninh trật tự sau khi công bố nguyên nhân sự cố môi trường biển, nắm chắc tình hình, không để kẻ xấu lợi dụng kích động nhân dân gây rối an ninh trật tự. Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Hải Ninh, giải quyết ổn định tình hình một cách bền vững, lâu dài để tiếp tục triển khai Dự án của Tập đoàn FLC. Chú trọng an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, nhất là những nơi có diễn biến phức tạp nổi lên, không để phát sinh thành điểm nóng, bảo đảm ổn định tình hình trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Tiếp tục chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Thứ tư là, tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức tốt việc thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương ban hành trong năm 2016; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khẩn trương cụ thể hoá, triển khai thực hiện 03 Chương trình trọng điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là trong thời điểm Chính phủ vừa công bố nguyên nhân sự cố môi trường biển nghiêm trọng. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về hỗ trợ ngư dân ổn định đời sống. Định hướng dư luận để ổn định tình hình, tuyên truyền, giải thích, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về các dự án đã có chủ trương đầu tư của tỉnh, nhất là Dự án của Tập đoàn FLC ở xã Hải Ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng đồng bào có đạo. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Triển khai kế hoạch rà soát quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ; chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Hội LHPN cấp tỉnh. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng kế hoạch.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện tốt Kế hoạch Kiểm tra giám sát năm 2016, tăng cường giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có vấn đề nảy sinh; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc đang tồn đọng và những vụ việc mới phát sinh. Chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

- Lãnh đạo tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo các cơ quan tố tụng nâng cao chất lượng công tác điều tra, xét xử, nhất là đối với các vụ án trọng điểm, các vụ án dư luận quan tâm.

- Tăng cường công tác dân vận của các cấp ủy, chủ động nắm chắc tình hình đời sống và các vấn đề nổi lên trong nhân dân để giải quyết kịp thời, nhất là các địa bàn nổi lên liên quan đến Dự án của Tập đoàn FLC, địa bàn vùng giáo, địa bàn ven biển. Nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế Mặt trận tham gia giám sát và phản biện xã hội; Quy định Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, nhất là trong việc phát động, triển khai các phong trào thi đua. Lãnh đạo tổ chức tốt đại hội của các đoàn thể, trước hết là Đại hội Hội LHPN cấp tỉnh, đại hội Cựu chiến binh cấp cơ sở.

Thưa các đồng chí,

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Tỉnh ủy đã thông qua, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên không ngừng đổi mới phương pháp công tác, tư duy làm việc, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực và trách nhiệm nêu gương của mỗi đồng chí, tăng cường đoàn kết, cùng với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2016.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút từ trong bài phát biểu.