.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, thảo luận cơ cấu tổ chức của Chính phủ

Thứ Hai, 25/07/2016, 11:09 [GMT+7]

Theo chương trình kỳ họp, ngày 25-7, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước; thảo luận về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

>> Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước vào chiều 25-7

 

Cụ thể, tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Trong chương trình làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu. Tiếp đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Cũng trong chương trình làm việc chiều 25-7, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Sau đó các đại biểu thảo luận ở Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Theo Nguyễn Hoàng (Chinhphu.vn)