.

Học tập và làm theo Bác góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Thứ Năm, 09/06/2016, 07:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh.

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Lê Văn Phúc nêu rõ: “Sau 5 năm triển khai, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trong toàn thành phố đã xác định ý nghĩa, tầm quan trọng, triển khai nghiêm túc chỉ thị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị thành phố; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ thành phố chú trọng đến công tác tuyên truyền, là tiền đề để các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu, học tập Chỉ thị 03-CT/TW. Trong 5 năm qua, hoạt động thông tin, tuyên truyền giúp cán bộ công chức, viên chức và nhân dân thành phố  nhận thức triệt để nội dung, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo bằng những việc làm cụ thể. 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức học tập các chuyên đề, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 98%; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội tham gia trên 97%.

Từ năm 2012 đến nay, có 17 mô hình điểm trong thực hiện Chỉ thị 03 được triển khai thực hiện và nhân rộng trong toàn Đảng bộ thành phố. Những tấm gương tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát hiện, biểu dương kịp thời, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ thị 03 đi vào thực tiễn cuộc sống ở thành phố Đồng Hới thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, nhân dân tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương và khen thưởng.
Những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương và khen thưởng.

Tại các xã, phường, cấp ủy đảng cơ sở gắn thực hiện Chỉ thị 03 với việc giải quyết những vướng mắc, khiếu kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia; xóa bỏ những điểm nóng về tệ nạn xã hội như ma túy, lô đề, cá độ; giải quyết những vi phạm về trật tự đô thị; huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Khối hành chính sự nghiệp thực hiện chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính” gắn với những công việc cụ thể: giải quyết hồ sơ đúng hẹn ở lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đất đai và tài nguyên môi trường; giải quyết các thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội và các chính sách an sinh xã hội.

Củng cố vững chắc niềm tin nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; khơi dậy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đổi mới...

Khối lực lượng vũ trang thành phố thực hiện chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tại Đảng bộ Ban chỉ huy quân sự, cán bộ, chiến sỹ phấn đấu thực hiện tốt những yêu cầu về phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ với 4 chuẩn mực: chính quy, văn hóa, kiến thức, chuyên môn cùng phong trào “ 3 xây, 3 nâng, 3 chống”; “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI).

Công an thành phố thực hiện phong trào “Xây dựng người công an văn hóa, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, đẹp về đạo đức lối sống, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách hiểm nguy, đoàn kết, cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Trong thực hiện Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Tổ chức Đoàn - Hội - Đội đã xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu thực hiện như:  “Thiếu nhi Đồng Hới thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “Tuổi trẻ Đồng Hới học tập và làm theo gương Bác”… gắn với phong trào lập thân, lập nghiệp, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường,  xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Qua 5 năm thực hiên Chỉ thị 03, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới triển khai nghiêm túc, khoa học, hiệu quả 4 chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phấn đấu suốt đời cần kiệm, liệm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Bằng cách lồng ghép 4 chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ các cấp thường kỳ, cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tự xác định cho mình cách thức làm theo Bác hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thành ủy cho biết: “Đảng bộ thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, nhất là người đứng đầu hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm.

Những nội dung này phải gắn với thực tiễn công việc mỗi cán bộ, đảng viên; đặc thù của cơ quan, đơn vị... từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thanh Long