.

Thị xã Ba Đồn: Tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Tư, 06/04/2016, 07:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Để ngày hội bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thị xã Ba Đồn diễn ra thành công, hiện nay công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đang được các cấp, các ngành ở thị xã quan tâm đẩy mạnh thực hiện, đặc biệt thị xã đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước trong năm 2016, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được thị xã Ba Đồn quan tâm và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công. Thị xã đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo bầu cử, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử.

Các văn bản của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh và thị xã về công tác chuẩn bị bầu cử được Ban chỉ đạo bầu cử bàn bạc, thảo luận và thống nhất thực hiện. 16 xã, phường trên địa bàn thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và đồng loạt tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ở cấp mình.

Để công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, 16 xã, phường của thị xã đã chốt kế hoạch chi tiết, hướng dẫn chuẩn bị bầu cử, số lượng đại biểu mỗi cấp, thời gian tiến hành hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND mỗi cấp, quy chế hoạt động của Ủy ban bầu cử cấp xã, phường. Đến thời điểm này, thị xã Ba Đồn đã chốt số đơn vị bầu cử là 111 đơn vị.

Trong đó trên địa bàn phường Ba Đồn có 38 đơn vị bầu cử. Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; quán triệt, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 với các nội dung về số lượng, cơ cấu thành phần.

Theo đó, thị xã Ba Đồn có 864 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó 6 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 63 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã và 795 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường.

Việc giới thiệu người ứng cử được triển khai cụ thể các nội dung bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; cơ cấu bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi...

Từ giữa tháng 3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã và các xã, phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi người ứng cử công tác hoặc cư trú để lấy ý kiến cử tri. Tính đến hết ngày 1-4-2016 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đa số cử tri đều đồng tình và đánh giá cao phẩm chất đạo đức cũng như trình độ năng lực của các ứng cử viên. Đồng thời tin rằng các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ đại diện nhân dân bảo vệ quyền lợi chính đáng, ra sức phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, Ủy ban bầu cử thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân để sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú vào cơ quan quyền lực cao nhất ở các cấp.

Là địa phương có số lượng 13/16 xã, phường có hơn 30% dân số theo đạo Thiên chúa, công tác tuyên truyền được thị xã quan tâm thực hiện. Các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác tuyên truyền, bám sát lộ trình trước, trong và sau cuộc bầu cử, hình thức và nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp, cụ thể.

Từ nay đến giữa tháng 4, thị xã và các địa phương tập trung tuyên truyền về các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân...; từ 16-4 đến 22-5 thực hiện công tác tuyên truyền với tần suất cao nhất trên mọi phương tiện và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập trung vào những nội dung về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, HĐND, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử, tiến độ, không khí bầu cử ở các địa phương... Đợt cuối là sau thành công của cuộc bầu cử, tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực cùng  sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 ở thị xã Ba Đồn đang được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình, sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Tin tưởng rằng nhân dân thị xã Ba Đồn sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại các cơ quan dân cử.

Lệ Hằng
(Đài TT-TH Ba Đồn)