.

Toàn tỉnh kết nạp 2.291 đảng viên mới

Thứ Hai, 07/12/2015, 11:31 [GMT+7]
(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên mới, do vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.291 quần chúng ưu tú vào Đảng.
 
Bên cạnh đó, công tác trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng, phát thẻ đảng viên được các cấp ủy đảng thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định.
 
Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, đặc biệt là ở những nơi còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, doanh nghiệp ngoài Nhà nước...
 
H.Tr