.

"Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động" (*)

Thứ Sáu, 04/12/2015, 09:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, ngày 3-12-2015.

>> Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2

Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVI) đã hoàn thành chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nêu cao trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, sâu sắc vào các nội dung trình Hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cơ bản thống nhất và thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016; thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2016; thông qua Nghị quyết của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Tỉnh uỷ, tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 để báo cáo Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh tại Kỳ họp thứ 16 sắp tới; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Tỉnh ủy, hoàn chỉnh Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2016, Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016-2020 để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện.

Thưa các đồng chí,
Trước khi kết thúc Hội nghị, tôi xin khái quát một số vấn đề sau đây:

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những thành tựu đạt được, cũng như những khuyết điểm, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua. Tại hội nghị Hôm nay, Tỉnh uỷ cũng đã thảo luận, phân tích kỹ, sâu sắc tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và đã thống nhất nhận định:

Năm 2015, chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân, tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được kết quả khá toàn diện trong việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra cho năm 2015.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giữ được sự ổn định và tăng trưởng; sản xuất, kinh doanh từng bước được phục hồi; sản xuất nông nghiệp được mùa; thu ngân sách vượt dự toán; du lịch có bước phát triển khá. Văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có nhiều chuyển biến tiến bộ trên các mặt. Đặc biệt là, đã lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo được khí thế phấn khởi, sức mạnh, niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, bảo đảm tính toàn diện; đồng thời, tập trung cao đối với những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên, tạo được sự ổn định trong toàn tỉnh.

Tuy vậy, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đứng trước nhiều thách thức, quy mô, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả; khó khăn trong sản xuất, kinh doanh còn lớn; tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình, dự án còn chậm. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá còn có những mặt bất cập; việc làm, đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. An ninh, trật tự, nhất là an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng tuy có chuyển biến, nhưng có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên có một số mặt chưa thật sâu sát, nắm tình hình chưa chắc; trách nhiệm của đảng viên có nơi chưa cao.

Thưa các đồng chí,

Năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm đầu của kế hoạch Nhà nước 5 năm 2015-2020.

Dự báo tình hình năm 2016 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động lớn đến nền kinh tế của tỉnh, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải có sự nỗ lực phấn đấu rất cao, rất quyết liệt mới có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tỉnh uỷ thống nhất tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Thứ nhất là, phải tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chuẩn bị, khẩn trương khởi công một số dự án quan trọng ngay trong quý I, cụ thể: Dự án Trung tâm thương mại của tập đoàn Vin Group; Dự án quần thể Resort của Tập đoàn FLC; Dự án sân golf Bảo Ninh-Hải Ninh của Công ty An Việt.
Khẩn trương làm việc với Tập đoàn Sun Group để thúc đẩy việc thực hiện Dự án cáp treo Phong Nha-Kẻ Bàng, đây là dự án có tính chất điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh.

Đồng thời, có biện pháp kiên quyết đối với Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang, nếu nhà đầu tư không có khả năng thực hiện thì phải có phương án xử lý dứt điểm, không để kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, nhất là tại các khu trung tâm của tỉnh, thành phố, các trung tâm du lịch, các vùng kinh tế động lực, các khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Đối với lĩnh vực nông nghiệp, khẩn trương rà soát lại quy hoạch các cây trồng chủ lực để chuyển đổi phù hợp; bảo đảm chủ động nguồn nước tưới; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn trên một số loại cây trồng. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là tái cơ cấu chăn nuôi. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

- Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phải chú trọng huy động tối đa mọi nguồn lực, phấn đấu không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, đến hết năm 2016 có thêm 14 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt nông thôn mới lên 43 xã, chiếm 31,6% số xã toàn tỉnh.

- Về sản xuất công nghiệp, cần tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp. Ổn định và phát huy công suất của các cơ sở công nghiệp hiện có, phát huy hiệu quả các dự án mới đi vào hoạt động; tái cấu trúc một số nhà máy để sớm đi vào sản xuất.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp lớn đang triển khai; tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ để tiếp tục triển khai Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, tránh tình trạng Dự án kéo dài, dở dang, không thực hiện. Khẩn trương triển khai một số dự án mới đã cam kết với nhà đầu tư, như: Dự án may xuất khẩu Ba Đồn; chế biến gỗ MDF, các dự án đầu tư vào nông nghiệp,... Đối với một số dự án triển khai chậm,  Ủy ban nhân dân tỉnh cần rút kinh nghiệm, chỉ đạo, chấn chỉnh các ngành liên quan để gấp rút chỉ đạo triển khai ngay. Đồng thời, tăng cường kêu gọi các dự án phát triển công nghiệp phụ trợ ở Khu kinh tế Hòn La.

- Đối với xây dựng cơ bản, phải thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. Xử lý cơ bản nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh thêm nợ mới. Ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm của tỉnh. Chấn chỉnh và tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chấn chỉnh các đơn vị tư vấn, thiết kế; xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ nghiên cứu, sớm thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành theo Luật Xây dựng.

Vấn đề này, giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, báo cáo sớm cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Thực hiện phân cấp, phân quyền cho các địa phương, tạo sự chủ động cho các địa phương huy động các nguồn lực xã hội hoá để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

- Về dịch vụ, thương mại, cần chú trọng kiểm soát tốt giá cả, thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu. Đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các thị trường truyền thống, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các thị trường mới.

Tập trung phát triển ngành du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ du lịch, bảo đảm môi trường, an ninh trật tự, an toàn ở các khu du lịch. Khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí phục vụ khách du lịch. Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án về du lịch đã có chủ trương đầu tư.

- Về công tác thu ngân sách, tập trung các biện pháp để quản lý nguồn thu, chống thất thu, kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế, xử lý các trường hợp nợ ngân sách kéo dài. Chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm; ưu tiên đầu tư ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng và thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.

- Về công tác xúc tiến đầu tư, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng tới các nhà đầu tư có thương hiệu, có năng lực, nhất là các dự án FDI có tính chất tạo đòn bẩy và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong thời gian tới.

- Về tài nguyên, môi trường, tập trung thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm của tỉnh, bảo đảm tiến độ cho các nhà đầu tư và thu hút đầu tư vào tỉnh. Tiếp tục thực hiện các dự án tạo quỹ đất để giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và đất cho các tổ chức.

Rà soát lại các quỹ đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo các phương thức BT (xây dựng - chuyển giao); BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao); BTO (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh); PPP (đối tác công - tư). Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khắc phục và cải thiện môi trường ở các nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư. Chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Chủ động có biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Thứ hai là, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chính sách xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học và chất lượng đào tạo của Trường đại học Quảng Bình, Trường cao đẳng và các cơ sở đào tạo nghề. Huy động nguồn lực từ xã hội hoá giáo dục và nguồn vốn Nhà nước để đầu tư cho phát triển giáo dục. Có chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục cho các vùng khó khăn và các đối tượng chính sách.

- Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất.

- Tiếp tục làm tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nâng cao y đức, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Quản lý chặt chẽ các hoạt động lễ hội, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội.

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tích cực chỉ đạo công tác giảm nghèo, khuyến khích người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo, bảo đảm giảm nghèo vững chắc.

Thứ ba là, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh. Thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, nhất là trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang tỉnh.

Đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý; giảm thiểu tai nạn giao thông. Chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên, nhất và các vụ việc liên quan đến tôn giáo, bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hạn chế tối đa các hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài chương trình, đưa quan hệ đối ngoại giữa tỉnh ta với các tỉnh của các nước bạn có quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, thực hiện tốt Nghị quyết về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ tư là, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Trước hết, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... Nâng cao năng lực dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo hiệu quả và chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực này.

- Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, cần tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ. Đây là vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, cần tạo được chuyển biến thực sự trong đội ngũ cán bộ. Nghiên cứu để ban hành mới quy định thu hút cán bộ, sinh viên giỏi về công tác tại tỉnh. Có kế hoạch thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ngay từ đầu nhiệm kỳ nhằm đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ sớm có quy định cụ thể về trách nhiệm đối với người đứng đầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; quy định cam kết trách nhiệm để xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong điều hành giải quyết công việc. Kiên quyết thay thế những cán bộ làm việc trì trệ, chậm trễ, hiệu quả thấp, cản trở sự phát triển của tỉnh.

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhân sự chủ chốt một số đoàn thể, trước mắt là Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh. Kịp thời bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội Đảng các cấp và sau bầu cử Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát, sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với những cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên.

- Về công tác kiểm tra, giám sát, tập trung xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 và Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra các cấp. Tích cực, chủ động kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch. Chủ động nắm tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị; xử lý nghiêm minh theo pháp luật và Điều lệ Đảng đối với những cán bộ, đảng viên có vi phạm. Chú trọng giải quyết những đơn thư, tố cáo liên quan đến nhân sự Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Về công tác dân vận, tập trung vận động các tầng lớp nhân dân quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, làm tốt công tác dân vận của chính quyền.

Tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, nhất là tình hình nhân dân sau Đại hội Đảng toàn quốc, trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp triển khai nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nghiên cứu, xác định, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm đồng bộ, kịp thời, sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Lãnh đạo và tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ba cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp. Đề cao tính kế hoạch hóa, hướng mạnh về cơ sở, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể gắn với phát huy trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Tăng cường đoàn kết trong cấp ủy và tổ chức đảng. Chủ động xây dựng Chương trình công tác của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; kịp thời xây dựng và đổi mới xây dựng Quy chế làm việc của cấp uỷ, quy định về mối quan hệ phối hợp công tác, về phân công trách nhiệm trong Ban Thường vụ, trong cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, vừa bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất nhưng có sự phân công cụ thể.

Thực hiện tốt Chương trình công tác của cấp uỷ các cấp năm 2016; tăng cường chỉ đạo, nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ở cơ sở; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, tạo được những điểm nhấn quan trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta biết rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2016 - 2020 là rất cao. Đó là những quyết sách đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung. Đó cũng là nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Nếu chúng ta không có sự phấn đấu quyết liệt, không có sự quyết tâm cao, không có sự đổi mới tư duy và phong cách làm việc thì các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra sẽ không hoàn thành được, nguy cơ tỉnh nhà sẽ tụt hậu xa hơn so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Và, như vậy, chúng ta sẽ có lỗi lớn trước Đảng bộ và nhân dân. Chúng ta không thể chấp nhận khi không hoàn thành nhiệm vụ thì cứ xin lỗi nhân dân là xong.

Tôi cho rằng, không có lời xin lỗi chân thành nào bằng sự xin lỗi thể hiện qua hành động của mình, phải nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hy vọng, Hội nghị Tỉnh ủy lần này sẽ bắt đầu, mở đầu cho một thời kỳ mới, một quyết tâm mới nhằm tạo sự bứt phá ngày từ tháng đầu, quý đầu, năm đầu của nhiệm kỳ khóa mới.

Trên tinh thần đó, tôi đề nghị Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 4 vấn đề trọng tâm sau đây:

(1)- Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành giải quyết công việc. Đây là vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh nhà. Trong nhiệm kỳ trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đã bước đầu tạo được những chuyển biến nhất định.

Tuy nhiên, có nhiều vấn đề chưa được thực hiện tốt, nhất là trong giải quyết công việc của cơ quan Nhà nước có một số nơi, một số việc chậm trễ, trì trệ, không đáp ứng được yêu cầu công việc. Chắc rằng, có nhiều đồng chí Tỉnh ủy viên nhận được những thông tin dư luận xã hội phản ánh: Khi nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân đến làm việc với ngành chức năng có những phàn nàn đến sự nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức khi thực thi công vụ.

Có thông tin cho rằng: “Có cái này, cái khác” thì mới giải quyết nhanh chóng, còn nếu “chưa có” hoặc “chưa đủ độ” thì chưa giải quyết, kéo dài ngày này qua ngày khác, thậm chí có trường hợp “ra điều kiện” lúc đó mới giải quyết.

Chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào một thực tế, có một số cán bộ, kể cả có trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành, địa phương nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói không đi đôi với làm; nhiều công việc được giao triển khai chậm, trì trệ, sức ỳ lớn, hiệu quả thấp; tình trạng hội họp nhiều, sợ trách nhiệm cá nhân; có một số việc kéo dài từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này qua tháng khác không giải quyết kịp thời hoặc không đủ khả năng giải quyết, để rồi khi không hoàn thành nhiệm vụ lại đổ lỗi trách nhiệm cho nhau.

Những khuyết tật đó đã làm ảnh hưởng, cản trở đến sự phát triển của tỉnh, làm mất uy tín của người cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Đó là một thực tế không thể chấp nhận được, nó ẩn náu trong một thời gian khá dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Từ tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp ngày 1-12-2015 đã xác định chủ đề năm 2016 là: “Tăng cường xiết chặt kỷ luật kỷ cương, biến lời nói thành hành động”, xem đây là phương châm hành động của Tỉnh ủy xuyên suốt trong nhiệm kỳ này, từng bước đem lại sự hài lòng và niềm tin cho nhân dân, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết tốt nhất, nhanh nhất, có hiệu quả cao nhất các công việc của người dân và doanh nghiệp, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

(2)- Vấn đề thứ 2, tôi muốn phát biểu với Tỉnh ủy là: Từng đồng chí Tỉnh ủy viên, giám đốc sở, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trước hết phải gương mẫu, xiết chặt kỷ luật kỷ cương trong cơ quan, đơn vị mình về trách nhiệm điều hành giải quyết công việc. Các đồng chí phải nghiên cứu, đổi mới để thực hiện thật tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Chúng ta phải nỗ lực xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ở đây, tôi cũng đề nghị Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò của mình trong công tác giám sát, tham gia xây dựng, phản biện thực hiện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Chúng ta cần khuyến khích mọi ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy đổi mới vì sự phát triển của tỉnh.

(3)- Vấn đề quan trọng là rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ cấp dưới của mình để xây dựng một phong cách làm việc có hiệu quả cao nhất (nhanh nhất, gọn nhất, thuận tiện nhất, được người dân và doanh nghiệp đánh giá tốt nhất). Cần phát hiện, xử lý nghiêm túc những trường hợp nhũng nhiễu, trì trệ, ách tắc trong giải quyết công việc. Nếu phát hiện có trường hợp nào phải xử lý ngay, điều chuyển sang vị trí công tác khác.

Tôi vẫn biết rằng, có nơi vẫn có tình trạng này xảy ra, nhân dân và doanh nghiệp phản ánh khá nhiều, nhưng vừa qua chưa xử lý được. Sắp tới, tôi đề nghị phải xử lý nghiêm túc, thực hiện nghiêm tính kỷ cương kỷ luật hành chính. Những nơi nào để xảy ra tình trạng này thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kiên quyết làm vấn đề này vì sự phát triển của tỉnh nhà.

(4)- Như các đồng chí đã biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định chủ đề trong công tác xây dựng Đảng là “Tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ”. Thực tế đội ngũ cán bộ của chúng ta vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế, nhiều cán bộ làm việc cầm chừng, thiếu năng động, sáng tạo, hiệu quả không cao. Nhiều nhiệm kỳ trước đây đã có chủ trương: “Kiên quyết sắp xếp, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm”.

Nhưng, thực tế vấn đề này chưa làm được, có chăng khi cán bộ bị kỷ luật mới thay thế. Lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương: Sẽ nghiên cứu, sớm có Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Và, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải có cam kết về năng lực, trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều hành giải quyết công việc. Nếu cán bộ nào không đủ sức đảm trách được nhiệm vụ thì khuyến khích cán bộ đó viết đơn xin từ chức. Nếu cán bộ không xin từ chức, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ kiên quyết điều chuyển sang công tác khác để phù hợp với khả năng của cán bộ. Nếu cán bộ nào hàng năm không thực hiện đúng cam kết thì chuyển sang làm việc khác.

Hoặc, khi giao công việc cụ thể cho ngành, địa phương nhưng làm việc chậm trễ, trì trệ thì phải có cơ chế điều chuyển công việc đó cho người khác làm có hiệu quả cao hơn, nhanh hơn, nhằm đáp ứng kịp thời công việc chung của tỉnh.

Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, tỉnh rất cần những nhà đầu tư lớn, đầu tư vào tỉnh ta những dự án có tính động lực. Yêu cầu của nhà đầu tư là rất khẩn trương, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư. Nếu chúng ta không đáp ứng được thì Quảng Bình không bao giờ có được các dự án lớn. Và, như thế, Quảng Bình sẽ khó phát triển nhanh và bền vững.

Thưa các đồng chí,

5 năm của một nhiệm kỳ không nhiều, nhưng nếu chúng ta ngay từ bây giờ triển khai công việc không khẩn trương, không quyết liệt thì khó có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tình hình đó đặt ra một yêu cầu hết sức cấp bách là phải có một đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm cao, điều hành giải quyết công việc nhanh gọn, có hiệu quả cao mới đủ sức đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Chúng ta thử nghĩ rằng, nhiều tỉnh có điều kiện cũng giống như tỉnh ta, vì sao khi nhà đầu tư vào thì tỉnh họ giải quyết các thủ tục nhanh gọn, đáp ứng kịp thời cho nhà đầu tư, trong lúc đó, tỉnh ta lại gặp khó khăn, lúng túng, chậm trễ. Thử hỏi, nguyên nhân gì ở đây? Phải chăng do năng lực cán bộ của chúng ta hay là vấn đề gì đó? Trả lời câu hỏi này, tôi xin dành cho Tỉnh ủy suy nghĩ thêm. Vì vậy, bắt đầu từ năm 2016, chúng ta phải chung sức, chung lòng, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác cán bộ. Tôi cho rằng, đây là yếu tố quan trọng bậc nhất để tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Thưa Tỉnh ủy,

Năm 2016-năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Việc thực hiện thành công mục tiêu năm 2016 tùy thuộc rất lớn vào sự nỗ lực phấn đấu nâng cao nội lực, sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Với những kinh nghiệm đạt được của các nhiệm kỳ trước đây, với truyền thống của quê hương “Quảng Bình hai giỏi”, “Quảng Bình quật khởi”, với bản lĩnh, trí tuệ của con người Quảng Bình, chúng ta tin tưởng rằng, sẽ vượt qua những khó khăn, lực cản, nhất là những hạn chế về nhận thức trong tư duy phát triển, tranh thủ tối đa cơ hội, thuận lợi, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tạo được những điểm nhấn mới, động lực mới ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa mới, củng cố niềm tin cho nhân dân. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đặt nhiều kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ này. Tin tưởng rằng, chúng ta nhất định sẽ thành công.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

--------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu.