.

Năm 2015, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 210 đảng viên

Thứ Hai, 07/12/2015, 13:14 [GMT+7]
(QBĐT) - Thời gian qua, cấp ủy Đảng các cấp tỉnh ta đã thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Trong năm 2015, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng các cấp đã tập trung vào các nội dung liên quan đến nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp; kịp thời giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là những tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng và 3 đảng viên; 2 đoàn giám sát đối với 5 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 438 tổ chức đảng và 494 đảng viên; giám sát 330 tổ chức đảng và 551 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 17 tổ chức đảng và 10 đảng viên có khuyết điểm; các tổ chức có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên.
 
Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên đã được cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy định. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 210 đảng viên (giảm 49 đảng viên so với năm 2014); trong đó, cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 49 đồng chí, chiếm 23,3%. Tổng số đảng viên bị tố cáo phải giải quyết là 35 trường hợp (giảm 1 đảng viên so với năm 2014), đã giải quyết và kết luận 35/35 đảng viên.
 
Trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở tỉnh ta sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị; giải quyết đơn thư tồn đọng và những vụ mới phát sinh; xử lý nghiêm minh theo pháp luật và Điều lệ Đảng đối với những cán bộ, đảng viên có vi phạm…
 
Hương Trà