.

Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Nhiều mô hình hay và hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 30/11/2015, 08:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã sớm ban hành kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” để lãnh, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện tại đơn vị.

Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2015 cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên. Sau hội nghị của Thị ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt tỷ lệ 93,8%. Các đảng bộ, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đưa nội dung chuyên đề năm 2015 vào trong sinh hoạt thường kỳ để đảng viên, hội viên trao đổi và thảo luận.

 Ảnh 4 : Lãnh đạo thị xã Ba Đồn trao giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” lần thứ IV, năm 2015.
Lãnh đạo thị xã Ba Đồn trao giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” lần thứ IV, năm 2015.

Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng, căn cứ nội dung chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung xây dựng các chuẩn mực đạo đức gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt, các chuẩn mực được xây dựng là cơ sở cho việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân cách... của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đưa các chuẩn mực đạo đức vào nội dung sinh hoạt hàng tháng để kiểm điểm, đánh giá hoạt động của từng cá nhân, tập thể; thực hiện nghiêm túc việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực theo quy định.

Đáng chú ý là, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể luôn quan tâm đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn. Để thực hiện được điều này, lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm kịp thời giải quyết công việc và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Theo đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ba Đồn, trong thời gian qua, hầu hết những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách... đều cơ bản được giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương của Bác được Đảng bộ thị xã Ba Đồn đẩy mạnh với các hình thức đa dạng và phong phú như: tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; hệ thống truyền thanh, bản tin; qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; lồng ghép trong kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc... đã thu hút hàng nghìn lượt hội viên, đoàn viên tham gia. Nhờ vậy, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã tiếp tục được phát huy, nhân rộng.

Điển hình là phong trào tiết kiệm “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu chiến binh thị xã;  phong trào mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký một việc làm theo Bác của các cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua “Tuổi trẻ Thị xã xây dựng nông thôn mới” của Thị đoàn; “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ” của các trường học...

Từ đó, trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như cựu chiến binh Hoàng Minh Huề (Chủ tịch Hội CCB  xã Quảng Văn), anh Nguyễn Văn Hợp (hội viên nông dân xã Quảng Thủy), chị Phạm Thị Phúc Bình (Hội Phụ nữ phường Quảng Thọ), chị Hoàng Thị Phương Lý (Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã), anh Hoàng Ngọc Lân (Quảng Minh), cô giáo Phan Thị Thu Hường (Phó hiệu trưởng Trường THCS Quảng Trung), cô giáo Nguyễn Thị Anh Đào (Trường mầm non xã Quảng Tân)...

Dù ở cương vị nào, họ đều toát lên vẻ đẹp của sự cần cù, chịu khó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, gương mẫu trong trong việc cũng như trong cuộc sống; tận tâm tận lực, lo lắng vì lợi ích tập thể; không ngừng học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Có thể nói rằng, chính những cách làm hay, mô hình có hiệu quả và những điển hình tiên tiến đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở thị xã Ba Đồn ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

N.L