.

Có một ngôi trường tất cả cán bộ, giáo viên đều là đảng viên

Thứ Tư, 04/11/2015, 10:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Mới đây, chúng tôi có dịp đến thăm Trường THCS Yên Hóa, huyện Minh Hóa, được cô Phan Thị Tính, Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng cho biết: tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đều là đảng viên. Nhờ đó, những năm qua chi bộ luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo. Mọi đảng viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc và cuộc sống.

Chi bộ Trường THCS Yên Hóa trực thuộc Đảng bộ xã Yên Hóa, có 22 đảng viên/22 cán bộ, giáo viên, nhân viên nên nhà trường có nhiều thuận lợi trong việc lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã giúp đỡ, bồi dưỡng kết nạp 3 đảng viên và trong đầu nhiệm kỳ mới đã kết nạp thêm 1 đồng chí.

Hầu hết đảng viên của trường đều có phẩm chất chính trị tốt, trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ đã phổ biến, triển khai đầy đủ, kịp thời mọi nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên. Tất cả 100% đảng viên được giới thiệu về tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú; cấp ủy thường xuyên kiểm tra đảng viên về việc chấp hành các quy định và thực hiện mối liên hệ với địa phương.

Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên luôn được chi bộ quan tâm đúng mức. Chi bộ nhà trường luôn khuyến khích việc cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác phân loại đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường quan điểm, tạo động lực để mỗi đảng viên tiếp tục phấn đấu hoàn thiện mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Bên cạnh làm tốt công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Trường THCS Yên Hóa đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào hoạt động, đưa nhà trường trở thành một trong những đơn vị có uy tín, chất lượng nhất trong phong trào giáo dục ở huyện vùng cao Minh Hóa. Để đạt được điều đó, chi bộ nhà trường đã tích cực lãnh chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chủ động, tư duy sáng tạo, khả năng vận dụng, kỹ năng thực hành.

Nhiều học sinh nghèo được quan tâm, giúp đỡ cả vật chất và tinh thần. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được chú trọng. Một số học sinh yếu kém được phụ đạo, dạy kèm thường xuyên... Đặc biệt, nhà trường luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh và xem đó là tiêu chí quan trọng cho hành trang của các em sau này nên chất lượng học sinh được tăng lên rõ rệt.

Hàng năm, trường có trên 97% học sinh được xếp hạnh kiểm khá và tốt, không có học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Tỷ lệ học sinh lên lớp trung bình hàng năm đạt trên 98%; học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt trên 50% và tốt nghiệp THCS từ 95% đến 100%. Năm 2013, trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, các hoạt động chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, điều kiện dạy học; công tác xã hội hoá giáo dục, an ninh, an toàn trường học... được quan tâm đúng mức. Đồng chí Đinh Xuân Hóa, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Hóa cho biết: “Chi bộ Trường THCS Yên Hóa là một tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo hoạt động của nhà trường và các đoàn thể; tạo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để xây dựng Trường THCS Yên Hóa trở thành một đơn vị có môi trường thân thiện, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao; thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng...”.

Với những kết quả đạt được, năm 2014 chi bộ được công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2013- 2014, trường được công nhận tập thể Lao động xuất sắc, 78,30% đội ngũ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được UBND tỉnh và Bộ Giáo dục-Đào tạo tặng bằng khen...

X.V