.

Đóng góp ý kiến Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 14/10/2015, 07:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung được đề cập.

* Ông Nguyễn Quốc Phú, Chủ tịch Hội CCB phường Bắc Lý

Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi cho rằng dự thảo đã có sự chuẩn bị công phu, bao quát toàn diện các lĩnh vực, đã làm rõ những kết quả, nguyên nhân, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ, các mục tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và các chương trình trọng tâm, các giải pháp trong 5 năm tới

Về nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém được nêu trong dự thảo (ở trang 56), tôi cho rằng, cần đánh giá thêm trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan công quyền; phẩm chất, năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ công chức còn nhiều mặt hạn chế.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2015-2020. Ở mục II, trang 59, tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung: Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế, các chuyên gia đầu ngành. Có cơ chế, chính sách thu hút nhân tài cho phát triển kinh tế-xã hội.

* Ông Hồ Phúc Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Bắc Lý

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung được đề cập.

Tôi xin góp ý một số nội dung liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: Về kinh tế, đến năm 2020, chỉ tiêu GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD (tương đương từ 70-75 triệu đồng) là quá cao.

Vì hiện nay, bình quân đầu người chỉ khoảng 2.200 USD (tương đương 48 triệu đồng), tình hình kinh tế còn đang trên đà phục hồi, các doanh nghiệp còn khó khăn. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là quá cao và chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước không quá 4% là còn cao. Theo tôi, cần nghiên cứu, xem xét lại, hoặc có các giải pháp mang tính đột phá mới có thể thực hiện được.

Ngoài ra, tôi đề nghị trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước cần ưu tiên xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng quân đội không ngừng lớn mạnh, có trình độ mọi mặt để làm chủ trang thiết bị hiện đại; cần làm tốt công tác tuyển quân đảm bảo dân chủ, công bằng; quan tâm nhiều hơn công tác chính sách, an sinh xã hội và đãi ngộ đối với người có công; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Lan Chi (thực hiện)