.

Tổng bí thư chỉ đạo Quân đội chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới

Thứ Tư, 23/09/2015, 08:37 [GMT+7]
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 22-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. 450 đại biểu đại diện cho hàng chục vạn đảng viên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng, niềm tin, tinh thần đoàn kết thống nhất của Đảng bộ Quân đội đã về dự Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyên Văn An; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ chủ đề của Đại hội là “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương; bầu đoàn đại biểu Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là Đảng bộ Quân đội đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quản lý của Nhà nước; làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động nắm, đánh giá, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Quân đội luôn là lực lượng chủ lực trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội. Đời sống bộ đội ổn định và có nhiều cải thiện.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi khó khăn; là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất, có chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong các tình huống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích quan trọng mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được trong 5 năm qua, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới đất nước.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế tác động trực tiếp, sâu sắc đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng chủ trương phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và bảo vệ nền văn hóa dân tộc; củng cố quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tán thành 5 nhóm chủ trương, giải pháp đã được xác định trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng thời chỉ rõ 5 nhiệm vụ cơ bản mà Đảng bộ Quân đội cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới."

Cần tập trung làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng. Nghiên cứu xây dựng Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và một số đề án bảo đảm quốc phòng ở các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, biên giới, biển đảo. Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và các địa phương, chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ.

Đảng bộ Quân đội cần thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, kiên định Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào quân đội cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội; củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân; chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống có hiệu quả "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," "phi chính trị hóa quân đội." Tuyệt đối không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác.

Tổng Bí thư chỉ rõ Đảng bộ Quân đội cần chỉ đạo toàn quân chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng-an ninh, quốc phòng-an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội; giữa quốc phòng-an ninh và đối ngoại... Phát huy vai trò của Quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Tổng Bí thư chỉ rõ Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị khóa XI về "Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại; xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng mạnh, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và toàn quân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng các tổ chức Đảng trong toàn quân, nhất là tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Quân đội cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; có chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội sẽ lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X sẽ bế mạc ngày 24-9.

Theo Nguyễn Sự-Hồng Cường (TTXVN/Vietnam+)