.

Nhiều chuyển biến tích cực trên các địa bàn chiến lược quan trọng

Thứ Năm, 24/09/2015, 14:20 [GMT+7]
Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu ý kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu ý kiến.

(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 23-9, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ).

Qua thảo luận, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao hoạt động của Đoàn giám sát đã hoạt động tích cực, hiệu quả, triển khai giám sát trên địa bàn rộng lớn, là địa bàn chiến lược quan trọng của đất nước.

Một số ý kiến đánh giá Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, chính vì thế kinh tế 3 vùng này đã có sự thay đổi, phát triển căn bản.

Tán thành với hệ thống giải pháp được Đoàn giám sát kiến nghị, một số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo cần bổ sung thêm về lĩnh vực xã hội, trong đó cần nêu bật, đậm nét về những đặc thù của từng vùng.

Nhiều ý kiến đề nghị cần lưu ý tới vấn đề về di dân tự do; tiếp tục có giải pháp nâng cao đời sống của bà con các dân tộc; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế gắn với đặc điểm đời sống dân cư trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực văn hóa; cần có biện pháp cụ thể để sử dụng hiệu quả nguồn cán bộ dân tộc tại chỗ...

Khẳng định vai trò quan trọng của các cấp chính quyền, một số ý kiến đề nghị báo cáo cần làm rõ hơn nữa về nội dung này; quan tâm vấn đề xây dựng thế trận lòng dân của vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Một số ý kiến đề nghị cần quan tâm xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; đầu tư hơn nữa tới việc phát triển hạ tầng...

Các ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được Đoàn giám sát tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp 10 tới.

Theo chương trình, sáng mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

>> Nâng Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp quốc phòng thành Luật