.

Khơi dậy các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa-xã hội

Thứ Sáu, 25/09/2015, 08:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân, các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa-xã hội đã dấy lên mạnh mẽ và phát triển rộng khắp trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Thông qua các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan văn hoá... đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhờ sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng nội dung, mục tiêu, kế hoạch hoạt động, các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá-xã hội được triển khai một cách sâu rộng và phát triển mạnh mẽ trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Đến nay, thị xã có 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 63% thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hoá (tăng 23,5% so năm 2010); 57,7% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (tăng 18,3% so với năm 2010); có 10 xã, phường có thiết chế văn hóa đồng bộ; 7 xã, phường có bưu điện văn hóa...

Phong trào luyện tập thể dục, thể thao quần chúng luôn được gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vì vậy tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng qua hàng năm.

Nếu như năm 2010, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 25,2% thì năm 2015 tăng lên 29,5%; tỷ lệ gia đình tập luyện thể thao  năm 2010 đạt 25% , năm 2015 tăng lên 29%. Đến năm 2015, toàn thị xã có 210 sân hoạt động thể dục thể thao các loại, bảo đảm phục vụ tốt cho nhu cầu tập luyện và thi đấu của cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Trường THPT Lê Hồng Phong, xã Quảng Hoà, thị xã Ba Đồn được công nhận Trường THPT đạt chuẩn quốc gia năm học 2012-2013
Trường THPT Lê Hồng Phong, xã Quảng Hoà, thị xã Ba Đồn được công nhận Trường THPT đạt chuẩn quốc gia năm học 2012-2013.

Phong trào thi đua trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo được các đơn vị trường học triển khai thực hiện một cách toàn diện và phát triển mạnh mẽ trên địa bàn thị xã. Thông qua các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp", “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"... đã góp phần ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quy mô trường lớp được ổn định.

Đến nay, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn thị xã cơ bản đủ về số lượng, đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ so với quy định. Số giáo viên đạt chuẩn cả ba cấp học là 100%, tỷ lệ phòng học cao tầng chiếm trên 60%. Trên địa bàn thị xã hiện có 35 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, hoàn thành phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi.

Phong trào thi đua trong thực hiện tốt các chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình được triển khai ở hầu hết các địa phương, nhằm phấn đấu đến năm 2015 toàn thị xã có 8/16 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên từ 10,06 8,4o/oo năm 2010 giảm xuống còn 8,4o/oo năm 2015, giảm tỷ suất sinh mỗi năm 0,49 8,4o/oo. Công tác tiêm phòng, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn được thực hiện khá hiệu quả. Đến năm 2015, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới  5 tuổi  giảm xuống còn 14%.

Điển hình trên lĩnh vực dân số-kế hoạch hóa gia đình có Ban dân số-KHHGĐ phường Quảng Long và các xã Quảng Tiên, Quảng Hải, Quảng Văn, Quảng Trung. Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo cũng được cấp uỷ và chính quyền các cấp đặc biệt chú trọng. Nhờ vậy, số hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm bình quân gần 3%/năm.

Thị xã Ba Đồn còn được xem là một trong những địa phương thực hiện kịp thời và bảo đảm các chính sách ưu đãi đối với người có công, việc trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như các hoạt động quan tâm, chăm sóc trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội khác thông qua việc đẩy mạnh các phong trào: “Đền ơn  đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn”, “Tặng sổ tiết kiệm”, “Tặng nhà tình nghĩa”, “Chăm sóc phụng dưỡng đối tượng người có công với cách mạng”...

Đặc biệt, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQVN thị xã và các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai các phong trào đã khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của mỗi một người dân nơi đây. Với tất cả nghĩa tình và trách nhiệm, những nghĩa cử cao đẹp này đã trở thành đạo lý, nếp nghĩ, lẽ sống và việc làm thường xuyên của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

P.V