.

Tranh thủ thời cơ, huy động mọi nguồn lực đưa Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững "*"

Thứ Tư, 26/08/2015, 09:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 (ngày 25-8-2015).

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,    
Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội,

Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Tám lịch sử, cả đất nước và quê hương đang tưng bừng phấn khởi kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hòa chung với khí thế đó, Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV chính thức khai mạc. Về dự Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 hôm nay, cho phép tôi thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng LLVT nhân dân, chào mừng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu khách mời của Đại hội và 245 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5.424 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở; đồng thời, tích cực chuẩn bị chu đáo các nội dung của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, tạo được bầu không khí chính trị tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham gia góp ý cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã tiếp thu, bổ sung một cách nghiêm túc. Tại Đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đại biểu Đại hội đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thực hiện thật tốt các nội dung Đại hội đề ra.

Thưa các đồng chí,

Quảng Trạch - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều địa danh nổi tiếng. Nhân dân Quảng Trạch anh dũng trong kháng chiến, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đã thể hiện khá đầy đủ, toàn diện những thành tựu đạt được, những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; đã phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu, trong đó xác định các giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội và vui mừng nhận thấy: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện vừa mới điều chỉnh địa giới hành chính và chia tách huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn trực thuộc tỉnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Trạch đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng đạt 11,05%/năm, đây là mức tăng trưởng cao trong điều kiện khó khăn do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phát triển, đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn với thị trường, bước đầu hình thành một số vùng chuyên canh đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều địa phương đã triển khai có hiệu quả chủ trương dồn điền đổi thửa, bước đầu xây dựng cánh đồng lớn để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần giảm chi phí sản xuất và sức lao động cho nông dân.

Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung gắn với vệ sinh môi trường và phòng trừ dịch bệnh, tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng cao. Chương trình đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản được triển khai tích cực, nhất là đánh bắt vùng biển xa. Quảng Trạch có đội tàu đánh bắt xa bờ rất hùng hậu, trong số hơn 8.000 chiếc, thì đã có hơn 5.500 chiếc tham gia đánh bắt ở vùng biển xa; mô hình tổ đội đoàn kết trên biển bước đầu phát huy hiệu quả, ngư dân hỗ trợ nhau vươn khơi bám biển dài ngày, vừa đánh bắt hải sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển; các loại hải sản có giá trị xuất khẩu cao ngày càng tăng.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, bộ mặt nông thôn và đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống có bước phát triển khá, đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển; thương mại, dịch vụ được mở rộng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thu ngân sách tăng khá và vượt kế hoạch đề ra. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, nhiều công trình trọng điểm mang tính động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện được triển khai xây dựng, đang hứa hẹn mở ra diện mạo mới tràn đầy sức sống và thế vươn lên của huyện Quảng Trạch trong thời gian tới.

Công tác quy hoạch được chú trọng, nhiều quy hoạch quan trọng như: quy hoạch trung tâm huyện lỵ mới, khu trung tâm văn hóa, hành chính huyện, quy hoạch các cụm, vùng kinh tế trong huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực đang được gấp rút thực hiện; đã chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm nghèo cho các xã miền núi, bãi ngang thuộc các chương trình mục tiêu của Chính phủ. Tiềm năng, thế mạnh của huyện đã và đang được phát huy khá hiệu quả. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện hơn trước, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển của địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Trạch đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Giáo dục - Đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên. Mạng lưới y tế được củng cố, phát triển; đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao, được đẩy mạnh, khơi dậy khí thế thi đua, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách tôn giáo được quan tâm; đời sống của nhân dân trong huyện tiếp tục được cải thiện đáng kể.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ở cơ sở, an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo được chú trọng. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân được tiếp tục củng cố, tăng cường. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội ngày càng cao. Công tác cán bộ được củng cố, tăng cường, nhất là sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách bộ máy. Đảng bộ đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của tổ chức đảng các cấp được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể được phát huy. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua thể hiện sự nỗ lực phấn đấu rất cao của Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện. Thành tựu đó không những tạo được niềm tin, vận hội mới để Quảng Trạch bước vào một thời kỳ  mới phát triển nhanh và bền vững, mà quan trọng hơn là đã góp phần vào sự phát triển chung của cả tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Trạch anh hùng.

Thưa các đồng chí,

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua của huyện Quảng Trạch là rất quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế như Báo cáo Chính trị đã trình bày. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy là một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra đạt còn thấp so với kế hoạch; các khâu, các lĩnh vực được xác định là đột phá, mũi nhọn trong nhiệm kỳ nhưng chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

Trong sản xuất nông nghiệp, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích chưa cao. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tính bền vững, các sản phẩm chưa tạo được thương hiệu trên thị trường. Công nghiệp phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề còn thấp; tỷ lệ sinh con thứ 3 có biểu hiện tăng cao. An ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, đặc biệt là các địa phương nơi có công trình giải phóng mặt bằng.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, quản lý điều hành của chính quyền một số nơi có mặt còn hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; công tác cán bộ có việc còn chậm, một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện. Tư tưởng trông chờ, thiếu năng động sáng tạo, thiếu ý chí vươn lên vẫn tồn tại trong không ít cán bộ, đảng viên và nhân dân; nội dung, phương hướng hoạt động Mặt trận, các đoàn thể chậm đổi mới.

Trách nhiệm của Đại hội chúng ta lần này là phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích thật kỹ từng nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, nhất là những nguyên nhân chủ quan để từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, biện pháp có khả thi cao để sớm khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Trong những năm tới, tình hình thế giới, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn và phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu “phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” như dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định.

Trên cơ sở định hướng đó, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khá cụ thể, đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu mà Đại hội đề ra, thể hiện được sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu rất cao và trách nhiệm lớn của Đảng bộ, nhân dân huyện Quảng Trạch đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Nhìn một cách khách quan, trong nhiệm kỳ tới, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng Quảng Trạch có thể nói là địa phương có những thuận lợi nhất, có nhiều thời cơ để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Quảng Trạch là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây và vùng kinh tế động lực Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình.

Huyện có hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi cả đường bộ, đường sông, đường biển, có quốc lộ 12A kết nối với các tỉnh của nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Nà Phàu, nơi hiện nay giao thương hàng hóa đang diễn ra hết sức nhộn nhịp. Quảng Trạch có đường nối Khu kinh tế Hòn La với khu công nghiệp Tiến - Châu - Văn Hóa (Tuyên Hóa); có cảng biển nước sâu Hòn La, có Khu kinh tế, Khu Công nghiệp Hòn La là trung tâm công nghiệp của tỉnh, lại là huyện nằm bên cạnh khu kinh tế Vũng Áng, nơi đang có sức lan tỏa về kinh tế - xã hội và đang từng ngày hình thành nên các chuỗi giá trị mới trong sản xuất và dịch vụ.

Mặt khác, huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên rừng, biển, đất đai, có nhiều di tích lịch sử và danh thắng, có nguồn nhân lực dồi dào; có bề dày về truyền thống lịch sử, văn hoá cách mạng. Đây là một lợi thế lớn mà không phải huyện nào, nơi nào cũng có được. Nếu chúng ta biết khai thác, phát huy những lợi thế đó cùng với sự quyết tâm, nỗ lực lớn thì Quảng Trạch hoàn toàn có cơ sở để bứt phá phát triển nhanh và bền vững đạt được mục tiêu phấn đấu của huyện trong nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Dưới đây, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận:

Thứ nhất, trong điều kiện của huyện mới chia tách, để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững mà Đại hội đề ra, vấn đề đặt lên hàng đầu hiện nay đối với Quảng Trạch là phải làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quy hoạch trung tâm huyện lỵ mới; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, nông thôn, quy hoạch chi tiết các cụm, vùng kinh tế của huyện.

Vì vậy, huyện cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ban, ngành chức năng của tỉnh mời gọi các nhà tư vấn quy hoạch trong và ngoài tỉnh có năng lực để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và xa hơn nữa.

Đối với quy hoạch Khu hành chính, trung tâm huyện lỵ mới, chúng ta có lợi thế là làm mới từ đầu, nên các quy hoạch đó cần phải được tính toán thật kỹ, hướng đến xây dựng, hình thành một đô thị hiện đại, vừa thực hiện tốt các công năng của một trung tâm huyện lỵ, vừa làm tốt vai trò động lực trong quá trình phát triển của huyện trong tương lai; khắc phục tình trạng chồng chéo, trong công tác xây dựng, thực hiện và quản lý quy hoạch, bảo đảm để vừa giữ được cảnh quan vốn có, vừa thể hiện được tính liên kết vùng, tính dân tộc và hiện đại.

Mặt khác, huyện phải tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Trong quá trình đầu tư xây dựng cần có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư tập trung, dứt điểm những công trình kết cấu hạ tầng then chốt; tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hệ thống giao thông, thuỷ lợi và các công trình khác... Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, các dự án để bảo đảm tiến độ thi công các công trình, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn; làm tốt công tác tư tưởng trong nhân dân đối với những nơi có dự án đang triển khai; đồng thời, quan tâm bảo đảm lợi ích của người dân trong quá trình thực hiện công tác này, tạo mọi điều kiện để dự án được thực hiện đúng tiến độ, vừa mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân vùng dự án.

Thứ hai, phải luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, việc xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu phát triển của huyện Quảng Trạch trong nhiệm kỳ tới đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội trên cơ sở tính toán một cách khá kỹ và khoa học, xác định được cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông, lâm, ngư nghiệp là phù hợp với tiềm năng, thế mạnh sẵn có và hướng phát triển đi lên của Quảng Trạch trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Về sản xuất nông nghiệp, để nông, lâm, ngư nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững, trong đó phát triển thuỷ sản trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, cần phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phải chú ý đến tính bền vững cả về sức sản xuất, chất lượng, hiệu quả, cả về hình thức và quy mô tổ chức sản xuất, bảo vệ môi trường và thị trường tiêu thụ; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích hỗ trợ ngư dân đánh bắt vùng biển xa, nhất là vấn đề thực hiện Nghị quyết 67 của Chính phủ.

Trong trồng trọt, để có sản phẩm hàng hóa có chất lượng, cần tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, nhất là các loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của địa phương; chú trọng phát triển kinh tế vùng gò đồi, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, thâm canh, chuyên canh một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo vành đai rau xanh, các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của thị trường, nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Trong chăn nuôi,  cần tận dụng diện tích vùng gò đồi phía tây bắc của huyện để đẩy mạnh chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp gắn liền với tăng nhanh tổng đàn, để nâng cao tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác trồng rừng, chú trọng khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ, làm giàu vốn rừng, đi đôi với phòng, chống cháy rừng; nhân rộng mô hình kinh tế trang trại vườn đồi, vườn rừng, trang trại kinh tế tổng hợp, gắn chăn nuôi với phát triển kinh tế rừng có hiệu quả.

Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, Quảng Trạch cần phải tính toán, phân tích thật kỹ các điều kiện thuận lợi và khó khăn, nhất là cần phải suy nghĩ đến sự lan tỏa của khu công nghiệp Vũng Áng, của khu kinh tế Hòn La, Cảng Hòn La gắn liền với hành lang kinh tế 12A để hình thành nên các chuỗi giá trị dịch vụ và sản xuất mới; để từ đó chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ cho phù hợp. Cần lưu ý gắn với các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh và các dự án lớn trên địa bàn.

Chủ trương của tỉnh trong những năm tới là ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh trở thành ngành trọng điểm, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế như: sản xuất vật liệu xây dựng, tập trung xây dựng Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch I và từng bước xúc tiến để triển khai Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch II, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp, các nhà máy, các dự án quan trọng khác, sớm tạo sự liên kết vùng kinh tế động lực Bắc Quảng Bình - Nam Hà Tĩnh.

Vì vậy, ngoài trách nhiệm cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, huyện cần có chính sách, biện pháp thật cụ thể, thông thoáng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để kêu gọi các doanh nghiệp, các hộ gia đình đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các nhà máy, các dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn và của tỉnh.

Bên cạnh đó, hình thành thêm các cụm, điểm tiểu thủ công nghiệp, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn đã có truyền thống từ trước như sản xuất muối ở Quảng Phú, bún bánh ở Quảng Thanh, nón lá ở Quảng Tiến, mộc ở làng nghề Cảnh Dương; đồng thời, du nhập thêm nghề mới, gắn với việc xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm, tìm kiếm đầu ra ổn định.
Về phát triển dịch vụ du lịch, huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch như cụm di tích Hoành Sơn quan, Đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các bãi biển ở Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Xuân mà trong tương lai hứa hẹn trở thành những bãi tắm lý tưởng.

Do vậy, huyện cần tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành chức năng của tỉnh, kết hợp với việc kêu gọi các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài; khuyến khích nhân dân, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch và dịch vụ du lịch... tạo ra sự liên hoàn giữa các điểm du lịch, các tua du lịch, gắn với các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng...

Tất cả những nhiệm vụ đó đều với mục tiêu chung là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của đại bộ phận nhân dân, nâng vị thế của huyện trong nền kinh tế của tỉnh.

Thứ ba, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, cần chú trọng phát triển văn hóa với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội. Trong những năm trở lại đây, bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc, mức sống của người dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trên thực tế, Quảng Trạch vẫn là huyện nghèo, nhiều vấn đề xã hội bức xúc còn nảy sinh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cần tập trung vào những điểm hạn chế, những mục tiêu chưa đạt để phân tích sâu sắc nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp thiết thực hơn.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kết hợp với mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hệ thống trường lớp học, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là các xã bãi ngang, miền núi, các địa phương vùng giáo; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho lao động, hướng đến xuất khẩu lao động ở những thị trường có tiềm năng.

Phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo ra sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với xây dựng đời sống xã hội ngày càng ổn định, tốt đẹp. Cần có biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo và các chính sách đối với hộ nghèo.

Thứ tư, trong tình hình hiện nay, quốc phòng - an ninh đã và đang nảy sinh những vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp đòi hỏi việc giải quyết phải linh hoạt, nhạy bén, kiên quyết nhưng cũng phải mềm dẻo, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quảng Trạch là địa bàn chiến lược với đường bờ biển dài có nhiều cơ sở kinh tế lớn, có nhiều khách thập phương đến làm ăn và du lịch, là nơi có nhiều đồng bào theo đạo sinh sống....

Vì thế, Quảng Trạch là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ huyện cần tăng cường lãnh đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng- an ninh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương tám (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; làm cho nhân dân nhận rõ về âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, từ đó đề cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Huyện cần thực hiện tổng lực, đồng bộ các giải pháp về quốc phòng - an ninh. Các lực lượng chức năng cần chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án đấu tranh phòng ngừa; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tạo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và ý thức trách nhiệm cao của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu nại tố cáo, nhất là trên lĩnh vực đất đai bồi thường giải phóng mặt bằng.

Cuối cùng, để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân có ý nghĩa then chốt và quyết định. Về cơ bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng tình với những nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng Đảng mà Báo cáo Chính trị và kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội.

Yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần có giải pháp để tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác phát triển đảng viên mới.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Phải làm chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ ý thức phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới cách nghĩ, cách làm chủ động và năng động hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương sáng về đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong công tác, học tập, lao động sản xuất, biết phát triển và chăm lo xây dựng những nhân tố mới. Sau Đại hội các cấp, các cấp ủy Đảng cần coi trọng việc xây dựng, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc nhằm phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường công tác quản lý và phân công trách nhiệm đảng viên trong từng chi bộ thôn, xóm và trách nhiệm cấp ủy viên các cấp. Đẩy mạnh và thực hiện nghiêm các nội dung công tác cán bộ ở huyện và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là đối với những người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời uốn nắn những sai sót, lệch lạc và xử lý nghiêm minh vi phạm trong quá trình thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động dân vận, tăng cường nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thưa Đại hội,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu Đại hội có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, đủ số lượng, chất lượng theo đúng Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Những đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần này phải thực sự là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng đổi mới, có kiến thức, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức tốt; tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, có uy tín và khả năng quy tụ đoàn kết và có cơ cấu hợp lý để thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Đại hội cũng có trách nhiệm lớn trong việc lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trạch để tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sắp tới.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng rằng, dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV sẽ tạo ra khí thế mới, sức bật mới trong quá trình phát triển đi lên của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trạch anh hùng. Từ thành công của Đại hội hôm nay, Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, nâng cao hơn nữa ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ và huy động mọi nguồn lực đưa Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Với niềm tin tưởng đó, một lần nữa, chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu.