.

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Thứ Hai, 10/08/2015, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đối với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bố Trạch đã quan tâm chỉ đạo, triển khai xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, cấp ủy các cấp huyện Bố Trạch đã tăng cường vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo các nhiệm vụ dân vận; tập trung chỉ đạo đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ làm công tác dân vận nói riêng bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình để hướng dẫn, tuyên truyền và vận động nhân dân, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp cho công tác chỉ đạo ngày một hiệu quả.

Nhờ đó, trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác chỉ đạo xây dựng các mô hình ngày càng có chất lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; trong quá trình xây dựng đã xuất hiện nhiều điển hình, cách làm hay, phương pháp vận động phong phú và đa dạng.

Cùng với đó, các cấp hội cũng đẩy mạnh thực hiện, gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua như: Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”; Đoàn Thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc” và cuộc vận động “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Nông dân với các phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh”; Hội Phụ nữ với các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Các hoạt động văn hóa, thể thao được đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
Các hoạt động văn hóa, thể thao được đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Các phong trào thi đua nhờ đó đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đón nhận và thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Từ tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị trên địa bàn việc lựa chọn, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp đã tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả cao. Các xã, thị trấn xây dựng được mô hình “Dân vận khéo” trên cả 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, nhiều mô hình đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, từ hiệu quả của công tác dân vận, phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo phong phú đa dạng; các mô hình hiến cây, hiến đất, hiến công, hiến kế, tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng cho xây dựng nông thôn mới được hình thành rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Trong thời gian ngắn đã vận động 1.500 hộ gia đình hiến đất; 715 hộ hiến tài sản và các công trình có liên quan; huy động hơn 679 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 114 tỷ đồng để phục vụ xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh đó, nhờ chỉ đạo tập trung, công tác tuyên truyền kịp thời, nhân dân hưởng ứng tích cực nên đến nay trên địa bàn Bố Trạch, tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là 14,07 tiêu chí; trong đó 2 xã đạt 19/19 tiêu chí; 12 xã đạt 15-18 tiêu chí; 10 xã đạt 10-14 tiêu chí; 2 xã đạt 5-9 tiêu chí; 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Cùng với phong trào xây dựng NTM, phong trào thi đua phát triển kinh tế được duy trì và phát triển thông qua việc nhân rộng các điển hình kinh tế giỏi. Đến nay, toàn huyện có hơn 970 trang trại, 300 doanh nghiệp và hợp tác xã, trên 11.500 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, trên 1.200 tổ hợp tác hoạt động trong các ngành nông-lâm-ngư-TTCN. Các cơ sở đã giải quyết việc làm hàng năm cho trên 2.600 lao động, qua đó thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển vững chắc; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai đồng bộ cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Huyện Bố Trạch đã cụ thể hoá các nội dung của phong trào thi đua để các tầng lớp nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, làng, tiểu khu, cơ quan, đơn vị văn hoá. Nhiều địa phương, đơn vị đã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” như: “Gia đình không có chồng, con mắc tệ nạn xã hội”, câu lạc bộ “Giáo dục pháp luật”, “Làng không ma túy”, “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Mỗi hố rác, một cây xanh”, kết hợp tổ chức cho nhân dân đăng ký tham gia thực hiện.

Qua đó đã dấy lên các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia. Năm 2009 có 72% hộ gia đình văn hoá; 20,4% làng, đơn vị văn hoá. Năm 2014 toàn huyện có 77,3% hộ đạt gia đình văn hoá; 49,1% làng văn hóa.

Đối với công tác giáo dục-đào tạo, huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến nay toàn huyện có 34 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trường học được kiên cố hoá. Các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; phong trào “Nói không với bệnh thành tích trong học tập và tiêu cực trong thi cử”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được nhiều trường cụ thể hóa thành các nội dung cụ thể để mỗi giáo viên, học sinh đăng ký thực hiện, đã tạo ra phong trào thi đua trong học tập và dạy học trên địa bàn.

Phát động sâu rộng việc thực hiện xã hội hoá giáo dục, các địa phương, đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hay như “Tiếng trống khuyến học”, “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học”...; đồng thời hàng năm phát động phong trào xây dựng quỹ khuyến học để thưởng cho học sinh đỗ đạt cao, học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng nhằm động viên các em tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong học tập. Nhờ đó tỷ lệ huy động trẻ em đúng độ tuổi vào các cấp học được bảo đảm, hiện tượng các em bỏ học giảm dần; học sinh thi đạt giải các cấp hàng năm tăng lên, huyện đã giữ vững phổ cập tiểu học và trung học cơ sở.

Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, trong những năm qua huyện đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng 19 loại mô hình bảo vệ an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả như: mô hình “Câu lạc bộ chồng con không vi phạm pháp luật”, “Đội xe thồ tự quản”, “Tổ đoàn kết trên biển”, “4 giữ”, “Em yêu đường sắt quê em”, “Họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”,  “Đội thuyền du lịch bảo đảm ANTT”...; đồng thời xây dựng một số mô hình mới như: “Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật” tại xã Lý Trạch, xã Đức Trạch, xã Thanh Trạch; “Thôn tự quản về ANTT” tại xã Xuân Trạch, “Tổ phối hợp Công an viên-Thôn đội trưởng” tại xã Nhân Trạch... được nhân dân thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong giữ gìn an ninh nông thôn, từng bước xây dựng địa bàn bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn xã hội để phát triển bền vững.

Có thể nói, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã và đang trở thành phong trào quần chúng mạnh mẽ, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Qua 5 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Bố Trạch đã phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân; huy động có hiệu quả nội lực của toàn dân qua đó tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đạt và vượt mức kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cơ sở vật chất, hạ tầng được đầu tư khá toàn diện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn được đổi mới theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn. Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, sức mạnh khối đại đoàn kết được tăng cường và phát huy tạo đà cho lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng huyện nhà phát triển nhanh, bền vững.

Thanh Hải