.

Phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy vững mạnh toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới "*"

Thứ Năm, 13/08/2015, 14:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng và phấn khởi đến dự Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước hết, cho phép tôi thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, chào mừng các Ạnh hùng Lao động, Anh hùng LLVT, quý vị đại biểu và 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 11.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện về dự Đại hội. Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Để tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lệ Thuỷ đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở; đồng thời chuẩn bị chu đáo các nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Nội dung Đại hội Đảng bộ huyện hôm nay đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham gia góp ý cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiếp thu một cách nghiêm túc. Tại Đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí đại biểu Đại hội đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thực hiện thật tốt tất cả các nội dung Đại hội đã đề ra.

Thưa Đại hội,

Huyện Lệ Thuỷ là quê hương giàu truyền thống văn hóa và cách mạng; nhân dân lao động cần cù, thông minh, hiếu học, có nhiều đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thuỷ đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt khá cao so với kế hoạch.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu khá toàn diện những kết quả đạt được trên tất cả các mặt, các lĩnh vực. Kinh tế phát triển và có sự chuyển dịch tích cực. Tiềm năng, thế mạnh của 3 vùng đồng bằng, miền núi, gò đồi và vùng biển, ven biển của huyện đã được phát huy có hiệu quả. Nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; đã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất, chất lượng cao, chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế kết hợp chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản; đã tập trung chỉ đạo dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, mở rộng các hình thức liên doanh liên kết, nhất là liên kết 4 nhà mang lại hiệu quả kinh tế nông nghiệp cao.

Đến nay, toàn huyện có trên 6.000 ha cho thu nhập trên 70 triệu đồng/ha/năm. Có thể nói đây là một thành tích đáng nể trong sản xuất nông nghiệp của huyện chúng ta. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, bán công nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, gắn với vệ sinh môi trường được thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu nội bộ ngành. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các xã và cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng làm chuyển biến mạnh mẽ bộ mặt nông thôn theo hướng CNH, HĐH.

Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp có sự chuyển biến. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư xây dựng và ngày càng phát huy tốt hiệu quả. Đã tranh thủ tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng và nâng cấp một số công trình quan trọng, như: cầu Phong Liên, cầu Phong Xuân, chợ Tréo, Nhà Truyền thống huyện, chỉnh trang thị trấn Kiến Giang, di tích lịch sử văn hóa Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Chùa Hoằng Phúc... và nhiều công trình khác, tạo động lực cho phát triển. Diện mạo nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. Công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch đã được chú trọng và có nhiều tiến bộ mới.

Lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều tiến bộ. Đã chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng lên; so với các địa phương khác trong tỉnh, Lệ Thủy là huyện có tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng cao. Huyện đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực theo hướng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; đến nay toàn huyện có 85,7% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác giảm nghèo được thực hiện theo hướng bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động và an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân.

Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao; cải cách hành chính, cải cách tư pháp được đẩy mạnh. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo và có nhiều cách làm tốt; dân chủ xã hội ngày càng được phát huy và mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; đồng thuận xã hội ngày càng cao, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển của huyện.

Công tác xây dựng Đảng bộ được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên với nhiều cách làm sáng tạo. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được đẩy mạnh và đạt kết quả quan trọng bước đầu, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đã có nhiều đổi mới, theo hướng sát cơ sở, tập trung chỉ đạo đối với những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, giải quyết khá kịp thời những vấn đề nổi lên, tạo được sự ổn định trên địa bàn.

Những kết quả đạt được nói trên thể hiện sự phấn đấu, nỗ lực và quyết tâm rất cao của Đảng bộ và nhân dân Lệ Thuỷ. Những kết quả đó đồng thời cũng là tiền đề, động lực quan trọng để huyện nhà phát triển lên tầm cao mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Lệ Thuỷ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí,

Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thuỷ đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng. Tuy nhiên, nghiêm túc nhận thấy: đến thời điểm này Lệ Thuỷ cơ bản vẫn là huyện thuần nông, bài toán chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy toàn diện tiềm năng, thế mạnh của huyện trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ còn là vấn đề cần được quan tâm, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng của huyện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm và có biểu hiện lúng túng. Một số chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện thực hiện còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao, chưa khai thác và phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của các vùng trên địa bàn huyện. Sản phẩm làm ra chưa có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường, chưa tạo được nhiều thương hiệu sản phẩm từ nông, lâm, ngư nghiệp. Sản xuất công nghiệp còn gặp khó khăn, đang là khâu yếu; tiềm năng du lịch, dịch vụ chưa được phát huy có hiệu quả; kết cấu hạ tầng kinh tế còn thiếu đồng bộ.

Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến chưa thật tích cực.  Đời sống nhân dân, nhất là các xã miền núi, ven biển còn khó khăn; thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành tích là rất tốt, nhưng ở một số địa phương còn xảy ra sai sót, gây dư luận không tốt trong nhân dân. An ninh trật tự ở một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy đang là mối quan tâm, lo ngại trong nhân dân; một số vấn đề nổi lên liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch đô thị... giải quyết còn chậm.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt còn hạn chế, vai trò tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa được phát huy đầy đủ. Đó chính là những lực cản lớn cho sự phát triển đi lên của huyện Lệ Thuỷ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để sớm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, Đại hội cần tập trung thảo luận, đánh giá kỹ từng vấn đề, phân tích, làm rõ, tìm ra nguyên nhân để từ đó đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời, tập trung huy động được sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện để phấn đấu vươn lên đạt những kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Năm năm tới là thời kỳ hết sức quan trọng với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đây là giai đoạn mà nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như mục tiêu tổng quát mà dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Quán triệt tư tưởng đó, trên tinh thần dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình bày tại Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khá cụ thể, đề ra các nhóm giải pháp tích cực để phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thuỷ đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu đó vừa thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thuỷ, vừa thể hiện trách nhiệm của huyện đối với công cuộc xây dựng tỉnh nhà theo hướng phát triển nhanh và bền vững.

Phải khẳng định rằng, Lệ Thuỷ là huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh nếu biết khai thác tốt thì tiềm năng, thế mạnh của huyện sẽ trở thành nguồn lực, điều kiện tốt cho phát triển kinh tế-xã hội. Là huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, trải dàn trên cả 3 vùng ven biển, đồng bằng và gò đồi.

Do vậy, Lệ Thủy có điều kiện để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá. Là huyện có diện tích rừng và gò đồi lớn phù hợp cho phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Mặt khác, huyện cũng có điều kiện để phát triển công nghiệp, dịch vụ, như công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc; có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với hệ thống di tích lịch sử văn hóa và cách mạng nổi tiếng, với bờ biển dài và đẹp, với suối nước nóng Bang nổi tiếng, lại là quê hương của vị đại tướng lừng danh thế giới - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lệ Thủy là một trong những Đảng bộ có đông đảng viên, với đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ. Nếu biết phát huy thì tin chắc rằng trong tương lai không xa, Lệ Thủy sẽ là một trong những huyện đi đầu của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Vì vậy, Đại hội Đảng bộ huyện lần này trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện hơn, đầy đủ hơn về tiềm năng, lợi thế của huyện, soát xét lại tất cả mọi nguồn lực để khẳng định rõ hơn hướng đi, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là các giải pháp đột phá để Lệ Thủy có bước phát triển toàn diện và là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Để có thêm cơ sở cho Đại hội bàn bạc, quyết định, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tôi xin gợi ý một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu để Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới, theo tôi, đây không chỉ là mục tiêu của huyện Lệ Thủy mà là mục tiêu chung của tỉnh và của đất nước. Bởi vì, chúng ta thấy rằng, xây dựng nông thôn mới không chỉ đơn thuần là thực hiện hoàn thành các tiêu chí đề ra, mà xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho nông thôn phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị cơ sở; tạo ra con người mới, diện mạo mới, sức sống mới và động lực mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Với quyết tâm đó, tôi hoàn toàn đồng tình với việc xác định khâu đột phá mà các đồng chí đã đề ra, đó là phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong điều kiện ngân sách có hạn, vì vậy, huyện cần tranh thủ huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư theo hướng đa dạng hóa, xã hội hóa các nguồn lực đầu tư, từ đầu tư công đến đầu tư kết hợp công, tư, đầu tư của nhân dân để xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn.

Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch phát triển từng ngành, vùng, xã, thị trấn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phù hợp với tiềm năng phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và tình hình thực tế địa phương. Quản lý và triển khai thực hiện tốt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn Kiến Giang theo hướng phát triển mạnh không gian đô thị thị trấn Kiến Giang về phía đông để phát huy tiềm năng vùng biển và ven biển, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất việc thu hồi đất trồng lúa để phát triển cơ sở hạ tầng.

Phấn đấu để đưa thị trấn Kiến Giang trở thành đô thị loại 4 trước năm 2020. Mặt khác, huyện cần nghiên cứu và phối hợp tốt với các ngành chức năng của tỉnh để thực hiện việc mở cửa khẩu Chút Mút (Quảng Bình) - Lã Vơn (Savannakhet) trên tuyến biên giới của huyện, tiến tới hình thành tuyến vận tải qua cửa khẩu Chút Mút - Lã Vơn đến Cảng Hòn La, góp phần hình thành nên hệ thống kinh tế hạ tầng, phát huy thế mạnh hành lang kinh tế Đông - Tây.

Bên cạnh việc xác định phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ là khâu đột phá, các đồng chí đã khẳng định việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm là hợp lý. Do vậy, huyện cần thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của cả 3 vùng (vùng đồng bằng, vùng đồi núi phía Tây và vùng cát ven biển) để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng, giá trị gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân, nông thôn. 

Phải khẳng định, Lệ Thủy là “vựa lúa” của tỉnh, tuy nhiên so với các địa phương khác trong cả nước thì hiện nay chất lượng lúa Lệ Thủy vẫn chưa cao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm lúa hàng hóa, huyện cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, nhất là khâu giống và công nghệ chế biến sau thu hoạch; tăng cường phối hợp liên doanh, liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh để mạnh dạn đưa giống mới vào sản xuất lúa có chất lượng cao, xây dựng gạo chất lượng cao mang thương hiệu Lệ Thuỷ.

Ngoài ra, cần nghiên cứu, chuyển đổi linh hoạt một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các mô hình có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh phát triển các loại rau màu, cây thực phẩm, gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn dịch bệnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đối với ngành chăn nuôi, huyện cần tập trung phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, chăn nuôi theo mô hình trang trại tổng hợp. Để đến năm 2020, chăn nuôi chiếm tỷ trọng trên 50% trong giá trị sản xuất nông nghiệp mà Báo cáo Chính trị của huyện đề ra.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tôi đề nghị huyện Lệ Thủy cần nghiên cứu, xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, xa các khu dân cư để bảo vệ môi trường và nên phát triển chăn nuôi mạnh về phía Tây, là nơi có diện tích rộng lớn để xây dựng các mô hình trang trại tổng hợp, vừa kết hợp trồng rừng, chế biến và phát triển chăn nuôi đại gia súc. Sắp tới có thể đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế rừng kết hợp bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên rừng và đất rừng; gắn quy hoạch sản xuất với bố trí dân cư hợp lý, đẩy mạnh công tác giao đất sản xuất cho đồng bào dân tộc.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế, cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, kết hợp với hình thành các trang trại lâm nghiệp, trang trại tổng hợp và các cơ sở chế biến lâm sản. Đồng thời, có các giải pháp để khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng cát phía Đông của huyện, phải cân nhắc, tính toán thật kỹ việc đầu tư, khai thác vùng đất này, làm sao để khai thác có hiệu quả bền vững kinh tế của vùng cát và vùng biển, ven biển. Đẩy mạnh đánh bắt, nuôi trồng gắn với chế biến thuỷ sản để nâng cao giá trị sản phẩm.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, nghiên cứu khuyến khích việc đóng tàu công suất lớn, tàu vỏ thép và đầu tư phương tiện kỹ thuật hiện đại để đánh bắt vùng biển xa. Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của kinh tế tập thể, tạo sự chuyển biến rõ rệt của các hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tìm kiếm mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập người lao động.

Về du lịch, dịch vụ, Lệ Thuỷ là huyện có tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch: du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch biển... Việc xác định đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch để từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là hướng đi đúng, phù hợp với chủ trương của tỉnh cũng như điều kiện thực tế của huyện.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là những nhà đầu tư có năng lực trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng; phát huy nguồn tài nguyên quý giá là suối nước nóng Bang, bãi tắm Tân Hải, khu dịch vụ Bàu Sen; nâng cấp, tôn tạo Khu lưu niệm nhà Đại Tướng Võ Nguyên Giáp... Tổ chức quảng bá và khai thác có hiệu quả các điểm du lịch lịch sử, văn hóa và du lịch tâm linh trên địa bàn như Khu Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, chùa Hoằng Phúc, Miếu Thần Hoàng, chùa An Xá...

Đối với Lệ Thuỷ, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là một trong những nhiệm vụ khó khăn và đang là khâu yếu trong tổ chức thực hiện thời gian qua. Do vậy, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh như: sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm nghiệp, thủy sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, may mặc, sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ, hàng lưu niệm phục vụ du lịch... Tăng cường kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Thạch Bàn, Khu công nghiệp Cam Liên, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư các khu công nghiệp này.

Thứ hai, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ cần chăm lo phát triển văn hoá - xã hội. Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy học, tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; có giải pháp tích cực phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, chú ý các thị trường lao động tiềm năng, ổn định.

Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; thực hiện tốt các chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Có biện pháp, giải pháp cụ thể để giảm nghèo bền vững, lồng ghép công tác giảm nghèo vào các chương trình mục tiêu, dự án trên từng địa bàn, nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng khó khăn.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng hình ảnh con người Lệ Thủy thân thiện, hiếu khách, trọng tình, trọng nghĩa; đặc biệt tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nhất là đối với việc tang. Tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương như: Lễ hội Đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, Hò khoan Lệ Thủy.

Thứ ba, trong những năm qua, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, tuy vậy, vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể mất ổn định, nhất là những xã ở khu vực phía Tây của huyện, các xã ven đường 15. Vì vậy, Đảng bộ cần tăng cường quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan tâm đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn; triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, cần tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với biên phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt Chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kiềm chế và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều đáng lưu ý là thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt vẫn còn hiện tượng xúi giục khiếu kiện không đúng sự thật làm phức tạp thêm tình hình.

Vì vậy, thời gian tới, huyện cần tăng cường đối thoại với nhân dân, tập trung lãnh đạo các cơ quan chức năng giải quyết tốt ngay từ cơ sở các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại, tố cáo kéo dài; kịp thời nắm bắt và giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề an sinh, xã hội, phát triển kinh tế và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy dân chủ nhưng phải đi liền với xiết chặt kỷ cương; chú ý nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của người dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng, xúi giục khiếu kiện không đúng sự thật.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện bộ thủ tục hành chính bảo đảm công khai, đơn giản, thuận tiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ, gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Thứ tư, về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định đây là khâu then chốt, là yếu tố quyết định việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Các chi bộ, đảng bộ từ cơ sở đến huyện cần chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, làm tốt công tác cán bộ.

Coi trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ phẩm chất chính trị vững vàng, có đủ năng lực, trình độ. Quan tâm và thực hiện tốt kiện toàn, xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, tập trung củng cố chi bộ, đảng bộ nhất là ở địa bàn các xã miền núi, ven biển; địa bàn trọng điểm, những địa phương có tình hình phức tạp nổi lên. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền theo hướng sâu sát cơ sở; chỉ đạo quyết liệt làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến để nhân rộng thành phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân.

Quan tâm hơn nữa công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận - đoàn thể, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, nhằm khơi dậy trong đoàn viên, hội viên tinh thần cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước; đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Thưa Đại hội,

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng đổi mới, có năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao, có sức khoẻ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phải là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân Lệ Thủy, tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Lệ Thủy trong 5 năm tới là hết sức nặng nề. Với truyền thống văn hóa và cách mạng; truyền thống anh hùng, với sức mạnh đoàn kết và ý chí quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân Lệ Thủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII là một cột mốc quan trọng, thực sự mở ra thời kỳ phát triển mới, nhanh hơn, vững chắc hơn, phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thuỷ vững mạnh toàn diện, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đóng góp sức mình vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Với niềm tin sâu sắc đó, một lần nữa chúc Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều tiến bộ.

Xin trân trọng cảm ơn.

-----------------------------------------------------------
(*) Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu.