.

Bố Trạch: Kết nạp 192 đảng viên mới

Thứ Hai, 10/08/2015, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng giáo, những nơi có ít đảng viên hoặc khó khăn trong công tác phát triển Đảng, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các tổ chức cơ sở đảng.

6 tháng đầu năm 2015, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 192 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức đối với 148 đồng chí. Cùng với công tác phát triển đảng viên, Huyện ủy Bố Trạch chú trọng công tác chỉ đạo, kiện toàn bộ máy tổ chức đảng; củng cố hệ thống chính trị các xã vùng có đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp...

P.V