.

Ghi nhận từ đại hội Đảng cấp cơ sở ở Tuyên Hóa

Thứ Ba, 07/07/2015, 09:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến ngày 20-5-2015, tất cả 46/46 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tuyên Hóa (trong đó có 25 đảng bộ và 21 chi bộ) đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 với chất lượng cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra trước đó. Theo đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết: Nét nổi bật của đại hội các đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đó là chất lượng nhân sự trúng cử bảo đảm tính dân chủ, công khai và tạo được sự đồng thuận cao; các báo cáo chính trị đều có chủ đề rõ ràng, bám sát thực tế và xác định được khâu, mũi nhọn đột phá trong thời gian tới...

Công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, có chất lượng

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy chế bầu cử trong Đảng, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã khẩn trương xây dựng kế hoạch đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trong quá trình xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai đại hội, các đảng ủy, chi ủy ở Tuyên Hóa đều bám sát Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời cụ thể hoá một số nội dung phù hợp với tình hình của đơn vị như số lượng cấp uỷ, số lượng Ban Thường vụ cấp uỷ, số lượng đại biểu dự đại hội...

Huyện ủy Tuyên Hoá đã thành lập 32 tổ chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các tổ chỉ đạo đều có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo kế hoach đề ra. Sau khi ban hành kế hoạch đại hội, các đảng ủy, chi ủy ở Tuyên Hóa đã thành lập các tiểu ban đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban. Các tiểu ban khẩn trương xây dựng kế hoạch làm việc để từ đó tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đề cương báo cáo của huyện, các đảng ủy, chi ủy đã chủ động xây dựng dự thảo báo cáo để tổ chức tham gia góp ý...

Nhìn chung, các văn kiện trình đại hội đều được các đảng ủy, chi ủy ở Tuyên Hoá chuẩn bị rất chu đáo, có chất lượng, thực hiện đầy đủ theo các bước và đúng quy trình. Dự thảo báo cáo chính trị của các đảng bộ xã, thị trấn đều được gửi về các chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ... để thảo luận, tham gia góp ý, sau đó được thông qua tại hội nghị cấp uỷ và được Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để đảng ủy tiếp thu, hoàn chỉnh trước khi trình đại hội. Công tác nhân sự được các đảng ủy, chi ủy thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo dân chủ, khách quan theo quy định.

Xã Mai Hoá treo cờ Tổ quốc chào mừng đại hội Đảng các cấp.
Xã Mai Hoá treo cờ Tổ quốc chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Các đề án nhân sự đều được các đảng uỷ, chi uỷ bám sát Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 14-10-2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá... để xây dựng, nhờ đó, nội dung và chất lượng của các đề án nhân sự được đại hội đồng tình cao. Công tác tuyên truyền trước đại hội được các đảng bộ chi bộ quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Cùng với đó, các đảng bộ chi bộ còn phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước để chào mừng đại hội Đảng các cấp; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao... Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày diễn ra đại hội đều được các địa phương đặc biệt quan tâm; cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo...

Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trước nhân dân

Trong số 46/46 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tuyên Hóa hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, có 2 đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm và thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư đảng ủy (Đảng bộ thị trấn Đồng Lê và Đảng bộ xã Nam Hóa), 11 đảng bộ tổ chức đại hội đại biểu, 14 đảng bộ tổ chức đại hội đảng viên. Kết quả, các đảng bộ, chi bộ đều bầu một lần, đủ số lượng, đúng cơ cấu và bầu cử có số dư theo quy định (bầu ban chấp hành có số dư từ 13 đến 18%; bầu Ban Thường vụ có số dư 20% ).

Tổng số cấp uỷ viên được bầu tại các đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 của huyện Tuyên Hóa là 393 đồng chí (trong đó trình độ học vấn THPT: 388 đồng chí; THCS: 5; trung học chuyên nghiệp: 120; cao đẳng 12; đại học 236; trình độ lý luận chính trị cao cấp 47; trung cấp lý luận chính trị: 259; cấp ủy viên nữ: 74). Về độ tuổi cấp ủy viên, dưới 35 tuổi có 83 đồng chí; từ 35 đến 50 tuổi 213 đồng chí và số trúng cử cấp ủy còn lại đều trên 50 tuổi.

Nhìn chung, với tinh thần cầu thị, các đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở ở Tuyên Hóa đã thực sự phát huy được tính dân chủ, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, nêu rõ những khuyết điểm, tồn tại; các đồng chí trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy chế bầu cử trong Đảng, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, đề cao trách nhiệm trước nhân dân.

Theo Bí thư Huyện ủy Tuyên Hoá Trần Vũ Khiêm, ngay trong quá trình chuẩn bị đại hội các đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, Huyện uỷ Tuyên Hoá đã chỉ đạo các tiểu ban tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác nhân sự mà xem nhẹ chuẩn bị văn kiện đại hội cũng như việc thảo luận, đóng góp các ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương, cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Do đó, các văn kiện đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, phát huy dân chủ, tập trung được trí tuệ tập thể, cơ bản bảo đảm kết cấu, độ dài và chất lượng. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện đúng quy trình các bước theo hướng dẫn của cấp trên, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý; cơ bản bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và có sự đổi mới ở cấp ủy; nhân sự được giới thiệu đều trong quy hoạch và có số dư theo đúng quy định.

Công tác bầu cử được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của cấp uỷ đều bầu một lần, đủ số lượng, đúng cơ cấu, đạt tỷ lệ phiếu cao, đúng nhân sự được cấp uỷ chuẩn bị và Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt. Nhờ được áp dụng phần mềm nên đã rút ngắn được thời gian kiểm phiếu, bảo đảm độ chính xác cao...

Với những thành quả đạt được, tin rằng sau đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Tuyên Hóa sẽ sớm tập trung vào việc xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết, nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới vào cuộc sống một cách có hiệu quả.

Văn Minh