.
90 năm Đảng ươm mùa Xuân cho dân tộc

90 năm Đảng ươm mùa Xuân cho dân tộc

(QBĐT) - Mùa Xuân Canh Tý 2020, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vô cùng tự hào, phấn khởi kỷ niệm tròn 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2020). Từ mùa xuân 1930, "ý Đảng, lòng dân" trở thành vũ khí "bách chiến bách thắng", sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng sáng ngời "không có gì quý hơn độc lập tự do", đem lại mùa xuân bất tận cho dân tộc.

07:51, 30/01/2020 (GMT+7)