.
Luận thành bại World Cup: Từ thánh Deschamps đến chàng hề Neymar

Luận thành bại World Cup: Từ thánh Deschamps đến chàng hề Neymar

Didier Deschamps trở thành võ lâm bá chủ trong cuộc luận kiếm ở nước Nga 2018, và sau đó lần lượt đến thấp nhất là Neymar.
16:17, 16/07/2018 (GMT+7)