TP. Đồng Hới: Chỉ đạo giải quyết 100% đơn thư, khiếu nại

Cập nhật lúc 08:43, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, UBND TP. Đồng Hới và các xã, phường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, đồng thời coi trọng công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Thành phố đã tổ chức tiếp công dân theo định kỳ (vào ngày 1 và 15 hàng tháng) để kịp thời tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Từ năm 2013-2017, chính quyền 2 cấp đã tổ chức 126 cuộc tiếp công dân, có 1.034 lượt công dân đến trình bày nguyện vọng; UBND thành phố tiếp nhận 231 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Nội dung đơn thư, khiếu nại tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: đất đai, chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đền bù do sự cố môi trường biển, giải quyết vụ việc hành chính... Đến cuối năm 2017, UBND TP. Đồng Hới đã chỉ đạo giải quyết đạt tỷ lệ 100% số đơn thư, khiếu nại nói trên.

H.Chi

 

,
.
.
.