Thị xã Ba Đồn: Trên 2.400 đoàn viên và người lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

Cập nhật lúc 08:41, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ năm 2012-2017, các cấp công đoàn thị xã Ba Đồn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục để tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, chính trị, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống... cho đoàn viên và người lao động.

Theo đó, toàn thị xã có trên 2.400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng; trong đó có 19 đồng chí đi học thạc sỹ, 506 đồng chí đi học đại học, 203 đồng chí đi học cao đẳng, 25 đồng chí được cử đi học cao cấp chính trị, 397 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 965 đồng chí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, 286 đồng chí bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ.

Nhờ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên chất lượng đoàn viên và người lao động trên địa bàn thị xã được nâng lên với số người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm tỷ lệ 77% (tăng 10,3% so với trước đây).

H.Chi

 

,
.
.
.