Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống bưu điện

Cập nhật lúc 14:29, Thứ Hai, 07/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Bình và Bưu điện tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống bưu điện năm 2018.
Người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống Bưu điện
Người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống bưu điện

Tính đến hết 2017, đối tượng BHXH tự nguyện toàn tỉnh là 5.189 người, tăng 1.139 người so với năm 2016. Riêng hệ thống đại lý thu bưu điện tỉnh đã khai thác tăng mới được 816 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 105,5% kế hoạch giao. Một số đơn vị thực hiện tốt như: Bưu điện Quảng Trạch đạt 139%, Đồng Hới 132%, Bố Trạch 113%. 

Về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tự đóng, toàn tỉnh có 85.924 người, trong đó có 34.387 người đóng qua hệ thống đại lý bưu điện. Toàn tỉnh có 153 đại lý thu với 529 nhân viên, trong đó đại lý bưu điện có 223 nhân viên. Về cơ bản, các nhân viên của đại lý bưu điện đã tích cực khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Năm 2018, BHXH Quảng Bình và Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn mà UBND tỉnh đã giao. Đối với hệ thống đại lý thu bưu điện tỉnh, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 735 người, BHYT hộ gia đình 8.523 người. Số đối tượng phát triển trên là số tăng mới, tham gia lần đầu trong năm 2018.
Phan Phương
,
.
.
.