Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 37 hộ nghèo xã Tân Trạch, Thượng Trạch

Cập nhật lúc 15:58, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai; đồng thời căn cứ kết quả khảo sát thực tế tình hình sản xuất, đời sống, nhà ở của các bản thuộc 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch) vào ngày 29-3-2018, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh vừa quyết định hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 37 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai chưa có nhà ở thuộc 2 xã nói trên (Tân Trạch 11 hộ, Thượng Trạch 26 hộ).

Rất nhiều hộ dân ở Tân, Thượng Trạch vẫn chưa có nhà kiên cố để ở.
Rất nhiều hộ dân ở Tân Trạch, Thượng Trạch vẫn chưa có nhà kiên cố để ở.

Theo đó, các hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định của quyết định này phải có đủ các điều kiện như: Là hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở được hỗ trợ theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà.

Hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Để triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQVN tỉnh giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch, sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND huyện, tiến hành hợp đồng với Ban quản lý dự án huyện làm quản lý dự án; giao Ban Phong trào, Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng hướng dẫn quy trình và các nội dung liên quan, đồng thời hướng dẫn triển khai thủ tục hồ sơ theo quy định đối với 37 hộ được xây dựng nhà ở bảo đảm tiến độ.

Sau khi hoàn thành thiết kế, dự toán, thẩm định dự án, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ chủ trì họp với các bên để thống nhất giao trách nhiệm, phương pháp tiến hành và tiến độ thực hiện dự án (hoàn thành, nghiệm thu, khánh thành, bàn giao đầu tháng 9-2018)… Đây là một quyết định mang tính nhân văn, góp phần giúp các hộ nghèo hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch có thêm điều kiện “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống.

                                                                                                                                                 Tâm An

,
.
.
.