17 cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên

Cập nhật lúc 15:54, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Vừa qua, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha- Kẻ Bàng tiến hành thả 17 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên. 

17 cá thể được thả gồm: 1 cầy vòi mốc (Paguma larvata), 1 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus,; 6 khỉ cộc (Macaca arctoides), 4 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 3 don (Atherurus macrourus), 1 rùa núi viền (Manouria impressa), 1 culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus).

Trong đó, cá thể culi nhỏ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ; 6 khỉ cộc, 4 khỉ đuôi lợn và 01 rùa núi viền (Manouria impressa) thuộc nhóm IIB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP.
 
Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.
Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.
Trong số động vật thả đợt này, có 5 cá thể người dân tự nguyện giao nộp. Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.
 
Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả 34 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ, góp phần tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
                                                                                                                  Cát Nhiên-Ngọc Kiên
 
,
.
.
.