Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống thiên tai

Cập nhật lúc 09:28, Thứ Năm, 05/04/2018 (GMT+7)

(QĐĐT) - Đó là yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Theo Kế hoạch số 34/KH-PCTT ngày 28-3-2018 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, để ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, các cấp, các ngành và địa phương nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ nhằm ứng phó thiên tai đạt hiệu quả; tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức, góp phần phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện kịp thời và có hiệu quả hoạt động phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì chế độ trực và nắm chắc, tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn mới; đẩy mạnh luyện tập, diễn tập theo phương án, kế hoạch để nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng ứng phó các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng; tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, quản lý, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

A.T
 

,
.
.
.