Phân bổ 19,3 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

Cập nhật lúc 10:40, Thứ Hai, 09/04/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 5-4-2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ gần 19,3 tỷ đồng kinh phí “Trung ương bổ sung có mục tiêu” năm 2018 cho các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, trong đó đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên cứu trợ xã hội, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội 18,2 tỷ đồng; nâng cấp, duy trì hoạt động tổng đài điện thoại Quốc gia và mạng lưới kết nối, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ can thiệp các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, năng lực của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về bảo vệ trẻ em, hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em 532 triệu đồng; truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử, cung cấp dịch vụ về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới 160 triệu đồng; phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán 400 triệu đồng.
 
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.
 
A.T
,
.
.
.