Dừng đầu tư các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc 08:04, Thứ Tư, 07/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 275/UBND-XDCB được ban hành ngày 5-3-2018 về việc tăng cường quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 9-1-2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị địa phương liên quan thực hiện một số nội dung, đó là: Các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh (xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi, vật liệu chịu lửa) trước khi cấp phép phải lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng theo quy định; kiểm soát đầu tư phát triển vật liệu xây dựng bảo đảm phát triển bền vững, đặc biệt là dự án sản xuất gạch đất sét nung và cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường; đồng thời dừng đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành, địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trong đó lưu ý nội dung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 5-1-2018; tính toán cân đối cung, cầu cát xây dựng và vật liệu san lấp, có kế hoạch đáp ứng nhu cầu san lấp từng địa phương; ưu tiên sử dụng vật liệu thay thế, vật liệu nhân tạo có sẵn tại địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm soát việc khai thác đá, cát, sỏi đúng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, chống sạt lở bờ biển, lòng sông; thực hiện nghiêm quy định về báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản.

A.T 

,
.
.
.