Công đoàn ngành Y tế tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật lúc 11:54, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 7-3, Công đoàn ngành Y tế Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Y tế đã phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Từ phong trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo", "phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", đã có 339 đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn khám, chữa bệnh, sản xuất thuốc của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. Nhờ đó, ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là khống chế thành công các loại dịch bệnh, ứng dụng có hiệu quả nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong hoạt động chuyên môn. Chất lượng khám, điều trị cho người bệnh ở các bệnh viện ngày càng được nâng cao. 
Ban chấp hành công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2018-2023
Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2018-2023
Toàn ngành có 982 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 1.211 lượt tập thể, 6.060 lượt cá nhân được các cấp chính quyền khen thưởng; 15 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 310 lượt tập thể và 618 lượt cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng… Kết quả đó sẽ là nền tảng vững chắc để ngành Y tế tiếp tục phấn đấu vươn lên nhằm thực hiện tốt mục tiêu củng cố mạng lưới, xây dựng hệ thống y tế đồng bộ theo hướng công bằng, hiệu quả, từng bước tiến tới hội nhập quốc tế và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trong đó nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ra 21 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.
NH.V
 
,
.
.
.