Huy động trên 475 tỷ đồng hỗ trợ hội viên CCB phát triển sản xuất

Cập nhật lúc 14:52, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” luôn được các cấp Hội CCB tỉnh Quảng Bình quan tâm đẩy mạnh.
Từ nguồn vốn huy động được, nhiều gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
   Từ nguồn vốn huy động được, nhiều gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Bên cạnh việc tổ chức khảo sát, nắm chắc tình hình hộ gia đình cựu chiến binh nghèo, cận nghèo để có kế hoạch giúp đỡ; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT để ứng dụng vào sản xuất, các cấp hội còn tích cực tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng vốn vay; huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho các hộ gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, ổn định đời sống. 
 
Tính đến tháng 9-2017, tổng các nguồn vốn các cấp Hội CCB tỉnh Quảng Bình huy động được là trên 475 tỷ triệu đồng. Trong đó: Vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm trên 15,3 tỷ đồng, vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH trên 390,1 tỷ đồng (tăng trên 36, 8 tỷ đồng so với năm 2016; nợ quá hạn 0,21%), vốn vay các tổ chức tín dụng khác 39.590 triệu đồng, vốn vay từ quỹ nội bộ hội 37.600 triệu đồng.
 
Từ nguồn vốn huy động được, nhiều gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 
 
                                                                                                                                                        Đ.V
,
.
.
.