Cấp 252 giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản

Cập nhật lúc 10:33, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Tính đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh ta, các cơ quan chức năng đã cấp 147 giấy phép thăm dò khoáng sản và 105 giấy phép khai thác khoáng sản.

Cụ thể, về cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và phê duyệt trữ lượng khoáng sản: UBND tỉnh đã cấp 130 giấy phép và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 17 giấy phép. Tổng số khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản là 127 khu vực.

Khai thác titan ở xã Sen Thủy (Lệ Thủy).
Khai thác titan ở xã Sen Thủy (Lệ Thủy).

Về cấp giấy phép khai thác khoáng sản: UBND tỉnh đã cấp 90 giấy phép, trong đó: đá xây dựng có 48 giấy phép; cát làm vật liệu xây dựng thông thường và san lấp 36 giấy phép; sét gạch ngói 6 giấy phép. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 15 giấy phép, trong đó: kaolin 3 giấy phép; titan 1 giấy phép và đá, sét xi măng 11 giấy phép.

Để bảo đảm việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, từ năm 2012 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức và phối hợp với các ban, ngành ở địa phương tiến hành 4 cuộc thanh tra và hàng trăm cuộc kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm. Cụ thể, đã xử lý vi phạm hành chính 97 trường hợp với số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đưa hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp, đúng luật và hiệu quả.

Đ.T


 

,
.
.
.