Bố Trạch: Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

Cập nhật lúc 08:50, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có những chuyển biến tích cực, đất đai ngày càng được quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác quản lý đất đai tại một số địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: tình trạng vi phạm pháp luật đất đai như lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng, cho thuê đất trái phép vẫn còn diễn ra. Một số dự án sử dụng đất kém hiệu quả, đầu tư chậm tiến độ gây dư luận không tốt trong một bộ phận nhân dân.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ở một số đơn vị, địa phương còn chậm, một số trường hợp còn gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Tình trạng khiếu kiện, tranh chấp về đất đai vẫn còn phức tạp, trong khi đó chất lượng hòa giải cơ sở còn nhiều hạn chế...

Trước tình trạng đó, UBND huyện Bố Trạch đã yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong cán bộ và nhân dân. Tích cực kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để xử lí nghiêm và dứt điểm theo đúng quy định pháp luật. Công khai rộng rãi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho nhân dân và các thủ tục hành chính khác có liên quan đến đất đai...

Thành Vinh 

,
.
.
.