Năm 2018, Bưu điện tỉnh phấn đấu đạt doanh thu trên 149 tỷ đồng

Cập nhật lúc 16:27, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 9-1, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Bình kí cam kết thi đua năm 2018
Các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh ký cam kết thi đua năm 2018.
Năm 2017, tổng doanh thu của ngành Bưu điện tỉnh được hơn 107 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm, tăng trưởng 31% so với năm 2016. Trong năm, Bưu điện tỉnh luôn chú trọng thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ và phát triển mạng lưới. Toàn tỉnh hiện có 132 điểm giao dịch, 28 thùng thư công cộng độc lập. Tổng cộng toàn tỉnh có 160 điểm phục vụ, 100% xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ. Đặc biệt, Bưu điện tỉnh cũng đã đẩy mạnh phát triển lĩnh vực hành chính công; triển khai tốt Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…
 
Năm 2017 cũng là năm bản lề đối với việc tổ chức kinh doanh các dịch vụ tài chính bưu chính với hàng loạt các dịch vụ được triển khai mở rộng như dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ ưu đãi người có công… tạo tiền đề để ngành bưu điện tham gia tích cực và sâu rộng hơn trong thực hiện chủ trương cải thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công. 
 
Năm 2018, Bưu điện tỉnh xác định tiếp tục nỗ lực phát triển kinh doanh, quyết tâm thực hiện mục tiêu về đích sớm đối với việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty; phấn đấu đạt tổng doanh thu 149,496 tỷ đồng. Cùng với việc thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ, phát triển dịch vụ mới trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính, Bưu điện tỉnh triển khai sâu, rộng các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công, thương mại điện tử, đổi mới toàn diện hoạt động của hệ thống bưu điện – văn hóa xã, đổi mới sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ…
 
Dịp này, Bưu điện tỉnh Quảng Bình đang được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đề nghị Bộ Thông tin-Truyền thông tặng bằng khen giai đoạn 2016-2017. 2 đơn vị trực thuộc gồm Bưu điện thành phố Đồng Hới và Bưu điện huyện Minh Hóa được Bộ Thông tin-Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017… 
 
Kết thúc hội nghị, Bưu điện tỉnh đã phát động và ký cam kết phong trào thi đua năm 2018.
 
Phan Phương
 
,
.
.
.