Có 324 mô hình điểm về cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Cập nhật lúc 11:07, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và đặc biệt là Mặt trận các cấp, thời gian qua, cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở Quảng Bình đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
CVĐ
       CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đang thực sự tạo ra làn sóng thi đua sôi nổi khắp các khu dân cư ở Quảng Bình.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng CVĐ, bên cạnh việc tiến hành thành lập Tổ giúp việc và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CVĐ; tập trung triển khai hướng dẫn về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã; hiệp thương phân công các tổ chức thành viên thực hiện CVĐ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh còn tích cực chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm. 
 
Đến nay, toàn tỉnh có 324 mô hình điểm 3 cấp trong toàn tỉnh về thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Riêng trong năm 2017, triển khai xây dựng 10 mô hình điểm cấp xã. Hầu hết các mô hình điểm đều đang phát huy hiệu quả tốt ở cơ sở, góp phần giúp các địa phương đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
Đ.V
,
.
.
.