"Khu dân cư đoàn kết, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"

Cập nhật lúc 12:56, Thứ Bảy, 12/08/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 11-8, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh phối hợp với Ban công tác Mặt trận bản Hang Chuồn, xã Trường Xuân (Quảng Ninh) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Đây là mô hình được Ủy ban MTTQVN tỉnh chọn làm điểm.
Đại diện các hộ gia đình ở bản Hang Chuồn, xã Trường Xuân ký kết xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Đại diện các hộ gia đình ở bản Hang Chuồn, xã Trường Xuân ký kết xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Bản Hàng Chuồn hiện có 48 hộ, 156 nhân khẩu. Mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực vươn lên của cán bộ và nhân dân trong bản, những năm gần đây, đời sống của bà con đã có nhiều đổi thay tích cực. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. 
 
Việc xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là một trong những biện pháp để ngăn chặn và phòng ngừa hiệu quả các tệ nạn xã hội phát sinh ngay từ gia đình, góp phần xây dựng gia đình, láng giềng hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.
 
Đồng thời, mô hình này còn góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động của cán bộ Mặt trận và những người tiêu biểu ở cộng đồng dân cư...
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Đ.V
,
.
.
.