Tỷ lệ thu gom rác thải để xử lý hàng ngày mới đạt 66%

Cập nhật lúc 07:30, Thứ Bảy, 15/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo kết quả giám sát tình hình thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, hiện Quảng Bình mới thu gom để xử lý được 66% lượng rác thải phát sinh hàng ngày.

a
Hiện tại có khoảng 34% số rác thải như thế này hiện do các hộ gia đình tự xử lý hoặc phát tán ra môi trường.

Theo đó, hiện nay, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 431 tấn/ngày đêm. Riêng chất thải nguy hại, qua thống kê sơ bộ, lượng phát sinh khoảng 274,5 tấn/năm. Trong đó, từ lĩnh vực y tế khoảng 75 tấn; ngành điện khoảng 156 tấn; công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng khoảng 41,5 tấn, các lĩnh vực khác khoảng 2 tấn. Ngoài ra, còn có một lượng khá lớn rác thải tại các vùng núi, vùng sâu, vùng xa chưa được thống kê cụ thể, hầu hết rác thải phát sinh ở đó được người dân tự thu gom và xử lý tại chỗ theo các hình thức đốt hoặc chôn lấp.

Tuy nhiên, hiện tại tổng lượng rác thải sinh hoạt thu gom được trên địa bàn tỉnh ta chỉ được khoảng 284,4 tấn/ngày đêm, đạt tỷ lệ 66% so với lượng rác thải phát sinh. Trong đó: Đồng Hới 85 tấn, đạt tỷ lệ 88%; Quảng Ninh 30 tấn, đạt tỷ lệ 74,4%; Lệ Thủy 45,5 tấn, đạt tỷ lệ 74,6 %; Bố Trạch 36 tấn, đạt tỷ lệ 44,5%; TX Ba Đồn 45,5 tấn, đạt tỷ lệ 74,6 %; Quảng Trạch 29 tấn, đạt tỷ lệ 59,8 %; Tuyên Hóa 9,8 tấn, đạt tỷ lệ 33,2 %; Minh Hóa 3,6 tấn, đạt tỷ lệ 24,3 %. Như vậy, còn khoảng hơn 162 tấn rác thải phát sinh mỗi ngày đêm chưa được thu gom, chiếm 34%.  Số rác thải này hiện do các hộ gia đình tự xử lý hoặc phát tán ra môi trường.

Đáng nói, các loại rác thải khác như rác thải xây dựng hiện chưa thể thống kê được khối lượng phát sinh và chưa tổ chức thu gom mà chủ yếu là tái sử dụng để san lấp. Rác thải y tế do các bệnh viện tự tổ chức phân loại, thu gom, xử lý hoặc thuê dịch vụ xử lý. Rác thải nguy hại phát sinh tại các cơ sở sản xuất công nghiệp do đơn vị tự thu gom, thuê các cơ sở ngoài tỉnh xử lý. Các loại chai, lọ, bao, bì đựng thuốc bảo vệ thực vật là rác thải nguy hại, mặc dù đã được hướng dẫn thu gom, nhưng vẫn còn không ít trường hợp để lẫn với rác thải thông thường hoặc phát tán ra môi trường. Vấn đề đáng lo ngại nữa, đó là hiện do thiếu xe ép rác chuyên dùng nên nhiều địa phương đang sử dụng xe tải, xe ben để vận chuyển rác. Vì vậy, đã gây ra tình trạng rác và nước rỉ rác rơi vãi, mùi hôi phát tán, gây ô nhiễm dọc đường vận chuyển. Đáng quan tâm nhất là hiện huyện Quảng Trạch chưa có chiếc xe chuyên dùng nào để thu gom và vận chuyển rác.

Đ.T

,
.
.
.