Diễu hành hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7

Cập nhật lúc 09:38, Thứ Ba, 11/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh vừa phối hợp với Đoàn Trường trung cấp Y tế Quảng Bình tổ chức diễu hành tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ trên các trục đường chính của TP. Đồng Hới, huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.

 Đoàn diễu hành tuyên truyền về DS-KHHGĐ tại TP. Đồng Hới.
Đoàn diễu hành tuyên truyền về DS-KHHGĐ tại TP. Đồng Hới.

Cuộc diễu hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Cuộc diễu hành góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ, phấn đấu đạt mức sinh thay thế, tăng số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (SKSS-SKTD) cho phụ nữ và vị thành niên, thanh niên (VTN, TN).

Ngoài diễu hành tuyên truyền, trên các trục đường chính của TP. Đồng Hới, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Dân số thế giới 11-7 với chủ đề: “Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh”.

Thanh Hoa

,
.
.
.